کانون وکلای دادگستری استان مازندران

Mazandaran Bar Association


آزمون اختبار شفاهى حقوق ثبت شامل دروس حقوق ثبت و امور حسبى است .

بنام خدا

قابل توجه کارآموزان محترم

آزمون اختبارشفاهى حقوق ثبت شامل دروس حقوق ثبت و امور حسبى است .