جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 محمد صمیمی راد (شماره پروانه: 2492) 2492 محمد صمیمی راد وکیل مشغول به کار ساری
2 اکرم وجدانی (شماره پروانه: 2489) 2489 اکرم وجدانی وکیل مشغول به کار آمل
3 زهرا معصومی میری (شماره پروانه: 2488) 2488 زهرا معصومی میری وکیل مشغول به کار بابلسر
4 سیده مژده مومنی (شماره پروانه: 2487) 2487 سیده مژده مومنی وکیل مشغول به کار تنکابن
5 محمد داداشی (شماره پروانه: 2486) 2486 محمد داداشی وکیل مشغول به کار ساری
6 شقایق کوهی (شماره پروانه: 2485) 2485 شقایق کوهی وکیل مشغول به کار آمل
7 یاسمن پاشائی (شماره پروانه: 2484) 2484 یاسمن پاشائی وکیل مشغول به کار آمل
8 احمد اسمعیلی سراجی  (شماره پروانه: 2483) 2483 احمد اسمعیلی سراجی وکیل مشغول به کار ساری
9 معصومه حسن زاده حقیقی (شماره پروانه: 2482) 2482 معصومه حسن زاده حقیقی وکیل مشغول به کار بابل
10 نازلی عبداله زادگان (شماره پروانه: 2481) 2481 نازلی عبداله زادگان وکیل مشغول به کار رامسر
11 پیمان نجف زاده ترک (شماره پروانه: 2480) 2480 پیمان نجف زاده ترک وکیل مشغول به کار نور
12 یاسر رنجبر (شماره پروانه: 2479) 2479 یاسر رنجبر وکیل مشغول به کار نور
13 مهدی شکری (شماره پروانه: 2478) 2478 مهدی شکری وکیل مشغول به کار ساری
14 عاطفه ده پناه (شماره پروانه: 2477) 2477 عاطفه ده پناه وکیل مشغول به کار آمل
15 سعید علی زاده (شماره پروانه: 2476) 2476 سعید علی زاده وکیل مشغول به کار ساری
16 احمد خسروی نوقاب (شماره پروانه: 2475) 2475 احمد خسروی نوقاب وکیل مشغول به کار آمل
17 محدثه صفائی (شماره پروانه: 2474) 2474 محدثه صفائی کارآموز مشغول به کار جویبار
18 ابوذر علی اکبری سفیدداربن (شماره پروانه: 2473) 2473 ابوذر علی اکبری سفیدداربن وکیل مشغول به کار آمل
19 فرهاد مهران (شماره پروانه: 2472) 2472 فرهاد مهران وکیل مشغول به کار بابلسر
20 حامد روکا (شماره پروانه: 2471) 2471 حامد روکا کارآموز مشغول به کار ساری
21 مهسا مهرپورلشکناری (شماره پروانه: 2470) 2470 مهسا مهرپورلشکناری کارآموز مشغول به کار نوشهر
22 مهدی اترکی فیروزجاه (شماره پروانه: 2468) 2468 مهدی اترکی فیروزجاه کارآموز مشغول به کار بابل
23 طلعت السادات هاشمی (شماره پروانه: 2469) 2469 طلعت السادات هاشمی کارآموز مشغول به کار ساری
24 محمدجواد اشکوروکیلی (شماره پروانه: 2467) 2467 محمدجواد اشکوروکیلی کارآموز مشغول به کار تنکابن
25 سیده سمانه پورذوالفقار (شماره پروانه: 2466) 2466 سیده سمانه پورذوالفقار کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت