جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 حسین خانلری بهنمیری (شماره پروانه: 2347) 2347 حسین خانلری بهنمیری وکیل مشغول به کار بابلسر
2 سیدجواد برهانی (شماره پروانه: 2346) 2346 سیدجواد برهانی وکیل مشغول به کار بابلسر
3 محمد حسن پور (شماره پروانه: 2345) 2345 محمد حسن پور وکیل مشغول به کار بابلسر
4 مسعود حسن پور (شماره پروانه: 2344) 2344 مسعود حسن پور وکیل مشغول به کار بابلسر
5 آریا صمدائی گله کلائی (شماره پروانه: 2343) 2343 آریا صمدائی گله کلائی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
6 صفدر قنبرزاده درزی (شماره پروانه: 2342) 2342 صفدر قنبرزاده درزی وکیل مشغول به کار بابل
7 فریبرز پورطهماسب (شماره پروانه: 2341) 2341 فریبرز پورطهماسب وکیل مشغول به کار بابل
8 فضل اله وکیلی راد (شماره پروانه: 2340) 2340 فضل اله وکیلی راد وکیل مشغول به کار بابل
9 فاطمه عقلمندی شیره جنین (شماره پروانه: 1785) 1785 فاطمه عقلمندی شیره جنین کارآموز مشغول به کار بابلسر
10 معروف عیسی زاده  (شماره پروانه: 2339) 2339 معروف عیسی زاده وکیل مشغول به کار ساری
11 یونس گلین مقدم (شماره پروانه: 2338) 2338 یونس گلین مقدم وکیل مشغول به کار تنکابن
12 علیرضا کارگر (شماره پروانه: 2337) 2337 علیرضا کارگر وکیل مشغول به کار آمل
13 محسن نوروزی (شماره پروانه: 2336) 2336 محسن نوروزی وکیل مشغول به کار بابل
14 مهران ولی پورگرزین (شماره پروانه: 2335) 2335 مهران ولی پورگرزین وکیل مشغول به کار ساری
15 حسین عشقی واسوکلائی (شماره پروانه: 2334) 2334 حسین عشقی واسوکلائی وکیل مشغول به کار قائم شهر
16 سیدعبدالحمید میرعماد (شماره پروانه: 2333) 2333 سیدعبدالحمید میرعماد وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
17 حمیده اسبکیان بندپی (شماره پروانه: 2332) 2332 حمیده اسبکیان بندپی وکیل مشغول به کار بابل
18 سیدقهرمان موسوی میرکلائی (شماره پروانه: 2331) 2331 سیدقهرمان موسوی میرکلائی کارآموز مشغول به کار نوشهر
19 سید شعبان آقاجانی میر (شماره پروانه: 2330) 2330 سید شعبان آقاجانی میر وکیل مشغول به کار بابل
20 سیدمحمد اسداله پور (شماره پروانه: 2329) 2329 سیدمحمد اسداله پور وکیل مشغول به کار بابلسر
21 علی احمدی (شماره پروانه: 2323) 2323 علی احمدی وکیل مشغول به کار بهشهر
22 محمد خائفی جام خانه (شماره پروانه: 2324) 2324 محمد خائفی جام خانه وکیل مشغول به کار نکاء
23 سیدکاظم اکبری بریجانی (شماره پروانه: 2325) 2325 سیدکاظم اکبری بریجانی وکیل مشغول به کار قائمشهر
24 فرشاد رئیس زاده  (شماره پروانه: 2326) 2326 فرشاد رئیس زاده وکیل مشغول به کار ساری
25 قاسم رضازاده کارسالاری (شماره پروانه: 2327) 2327 قاسم رضازاده کارسالاری وکیل مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت