جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 سیدمحمدرضا منافی (شماره پروانه: 2322) 2322 سیدمحمدرضا منافی وکیل مشغول به کار ساری
2 مهدی اسماعیل زاده (شماره پروانه: 2320) 2320 مهدی اسماعیل زاده وکیل مشغول به کار آمل
3 محمدرضا فتحی انیلو  (شماره پروانه: 2319) 2319 محمدرضا فتحی انیلو وکیل مشغول به کار بابل
4 حسین اسماعیل زاده (شماره پروانه: 2316) 2316 حسین اسماعیل زاده وکیل مشغول به کار بندپی شرقی
5 مهدی نصیرائی بندپی (شماره پروانه: 2315) 2315 مهدی نصیرائی بندپی وکیل مشغول به کار گتاب
6 حسن مختاری افراکتی  (شماره پروانه: 2314) 2314 حسن مختاری افراکتی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
7 محمد سبزی کار (شماره پروانه: 2313) 2313 محمد سبزی کار وکیل مشغول به کار آمل
8 جابر نصیرائی بندپی (شماره پروانه: 2321) 2321 جابر نصیرائی بندپی وکیل مشغول به کار گتاب
9 زهرا نیک زاد (شماره پروانه: 2317) 2317 زهرا نیک زاد وکیل مشغول به کار آمل
10 آزاده بروشک (شماره پروانه: 2318) 2318 آزاده بروشک وکیل مشغول به کار آمل
11 سیدکریم هاشمی نسب (شماره پروانه: 2309) 2309 سیدکریم هاشمی نسب کارآموز مشغول به کار نکا
12 مجتبی ملک (شماره پروانه: 2310) 2310 مجتبی ملک وکیل مشغول به کار آمل
13 سیدابوالقاسم قاسمی پطرودی (شماره پروانه: 2311) 2311 سیدابوالقاسم قاسمی پطرودی وکیل مشغول به کار جویبار
14 شعبان یوسفی خطیر (شماره پروانه: 2312) 2312 شعبان یوسفی خطیر کارآموز مشغول به کار قائمشهر
15 حسن کاتوزیان  (شماره پروانه: 2308) 2308 حسن کاتوزیان وکیل مشغول به کار آمل
16 سید مهدی حسینی حسن کلا (شماره پروانه: 2307) 2307 سید مهدی حسینی حسن کلا وکیل مشغول به کار آمل
17 سیدعباس سیدعلی تبار کله بستی (شماره پروانه: 2304) 2304 سیدعباس سیدعلی تبار کله بستی وکیل مشغول به کار محمودآباد
18 فرشته کاظمی (شماره پروانه: 2305) 2305 فرشته کاظمی وکیل مشغول به کار ساری
19 قنبر رضائی حاجیکلائی (شماره پروانه: 2306) 2306 قنبر رضائی حاجیکلائی وکیل مشغول به کار ساری
20 ایمان اسماعیل پوربابائی (شماره پروانه: 2303) 2303 ایمان اسماعیل پوربابائی وکیل مشغول به کار گتاب
21 هوشنگ اصغری (شماره پروانه: 2302) 2302 هوشنگ اصغری وکیل مشغول به کار آمل
22 فقیه امیرحمزه (شماره پروانه: 1342) 1342 فقیه امیرحمزه وکیل تودیع پروانه ساری
23 عارفه شعبانی ورکی (شماره پروانه: 2298) 2298 عارفه شعبانی ورکی کارآموز مشغول به کار ساری
24 عباس کردنائیج (شماره پروانه: 2297) 2297 عباس کردنائیج کارآموز مشغول به کار نوشهر
25 سیده فاطمه موسوی (شماره پروانه: 2296) 2296 سیده فاطمه موسوی کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت