جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
201 اردشیر شاه منصوری (شماره پروانه: 2152) 2152 اردشیر شاه منصوری وکیل مشغول به کار ساری
202 فرزانه غریب (شماره پروانه: 2150) 2150 فرزانه غریب وکیل مشغول به کار تنکابن
203 ایمان آقاجانی دلاور (شماره پروانه: 2149) 2149 ایمان آقاجانی دلاور وکیل مشغول به کار قائمشهر
204 زینب ضابط پورکاری (شماره پروانه: 2148) 2148 زینب ضابط پورکاری وکیل مشغول به کار بابل
205 اسداله رشیدی (شماره پروانه: 2147) 2147 اسداله رشیدی وکیل مشغول به کار قائمشهر
206 سهراب بدیعی فرد (شماره پروانه: 2146) 2146 سهراب بدیعی فرد وکیل مشغول به کار ساری
207 ابوالفضل مهرابی (شماره پروانه: 2145) 2145 ابوالفضل مهرابی کارآموز مشغول به کار بهنمیر
208 امید غلامعلی تبارفیروزجائی (شماره پروانه: 2144) 2144 امید غلامعلی تبارفیروزجائی وکیل مشغول به کار بابل
209 فاطمه دلک آبادی (شماره پروانه: 2143) 2143 فاطمه دلک آبادی وکیل مشغول به کار ساری
210 علی سفیدآبی (شماره پروانه: 2142) 2142 علی سفیدآبی وکیل مشغول به کار جویبار
211 محمد کوزه گرکالجی (شماره پروانه: 2141) 2141 محمد کوزه گرکالجی وکیل مشغول به کار نور
212 علیرضا دادش زاده  (شماره پروانه: 2140) 2140 علیرضا دادش زاده وکیل مشغول به کار قائمشهر
213 قاسم غلام دخت پائین رودپشتی (شماره پروانه: 2139) 2139 قاسم غلام دخت پائین رودپشتی وکیل مشغول به کار جویبار
214 سیف الله مهرابی طالقانی (شماره پروانه: 2138) 2138 سیف الله مهرابی طالقانی وکیل مشغول به کار رامسر
215 رمضان خزائی علی آبادی (شماره پروانه: 2137) 2137 رمضان خزائی علی آبادی وکیل مشغول به کار نوشهر
216 سیده شیدا میرحسینی (شماره پروانه: 2136) 2136 سیده شیدا میرحسینی وکیل مشغول به کار ساری
217 زهره مقصودی (شماره پروانه: 2134) 2134 زهره مقصودی وکیل مشغول به کار ساری
218 حسینجان محمدپور (شماره پروانه: 2133) 2133 حسینجان محمدپور کارآموز مشغول به کار بابل
219 نسرین نیری قادیکلائی (شماره پروانه: 2151) 2151 نسرین نیری قادیکلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
220 مهرداد فرازمند  (شماره پروانه: 2132) 2132 مهرداد فرازمند کارآموز مشغول به کار بابلسر
221 فاطمه فتاحی  (شماره پروانه: 2131) 2131 فاطمه فتاحی وکیل مشغول به کار ساری
222 حکیمه سلمانی (شماره پروانه: 2129) 2129 حکیمه سلمانی وکیل مشغول به کار آمل
223 نسیم علیپور (شماره پروانه: 2128) 2128 نسیم علیپور وکیل مشغول به کار سرخرود
224 قاسم ولی پور (شماره پروانه: 2127) 2127 قاسم ولی پور وکیل مشغول به کار ساری
225 سیده زهرا موسوی الیردی (شماره پروانه: 2135) 2135 سیده زهرا موسوی الیردی وکیل مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت