جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1976 محمود کناررودی (شماره پروانه: 155) 155 محمود کناررودی وکیل مشغول به کار تنکابن
1977 سعید عظیمی گلوگاهی (شماره پروانه: 659) 659 سعید عظیمی گلوگاهی وکیل مشغول به کار عباس آباد
1978 منصور قربان زاده (شماره پروانه: 158) 158 منصور قربان زاده وکیل تودیع پروانه ساری
1979 محمدرضا اکباتانی امیری (شماره پروانه: 656) 656 محمدرضا اکباتانی امیری وکیل مشغول به کار امیرکلا
1980 یحیی صادقی گلوردی (شماره پروانه: 159) 159 یحیی صادقی گلوردی وکیل بازنشسته بهشهر
1981 مسعود اسماعیل پور (شماره پروانه: 237) 237 مسعود اسماعیل پور وکیل مشغول به کار بابل
1982 کیوان جمالی (شماره پروانه: 160) 160 کیوان جمالی وکیل مشغول به کار بابل
1983 سیدابراهیم قدسی (شماره پروانه: 162) 162 سیدابراهیم قدسی وکیل مشغول به کار بابل
1984 منوچهر افضلی (شماره پروانه: 163) 163 منوچهر افضلی وکیل مشغول به کار آمل
1985 امیرحسین صادقی (شماره پروانه: 164) 164 امیرحسین صادقی وکیل مشغول به کار ساری
1986 سیروس سلیم زاده کاکرودی (شماره پروانه: 166) 166 سیروس سلیم زاده کاکرودی وکیل مشغول به کار نوشهر
1987 مجید جویباری (شماره پروانه: 167) 167 مجید جویباری وکیل مشغول به کار نکا
1988 حمیدرضا شفیعی (شماره پروانه: 171) 171 حمیدرضا شفیعی وکیل مشغول به کار بهشهر
1989 بهرام نیک بخش ذاتی (شماره پروانه: 173) 173 بهرام نیک بخش ذاتی وکیل مشغول به کار محمود آباد
1990 سیدحسن حسینی مقدم (شماره پروانه: 174) 174 سیدحسن حسینی مقدم وکیل مشغول به کار بابل
1991 نسترن احمدنژاد (شماره پروانه: 175) 175 نسترن احمدنژاد وکیل مشغول به کار رامسر
1992 حمید ابهری علی آباد (شماره پروانه: 177) 177 حمید ابهری علی آباد وکیل مشغول به کار قائمشهر
1993 مصطفی واحدی (شماره پروانه: 178) 178 مصطفی واحدی وکیل مشغول به کار ساری
1994 احمد هاشم زاده (شماره پروانه: 180) 180 احمد هاشم زاده وکیل مشغول به کار ساری
1995 یزدان عسگریان (شماره پروانه: 181) 181 یزدان عسگریان وکیل مشغول به کار تنکابن
1996 علی محمدپور (شماره پروانه: 208) 208 علی محمدپور وکیل مشغول به کار نوشهر
1997 علی اکبر عسگری المشیری (شماره پروانه: 209) 209 علی اکبر عسگری المشیری وکیل مشغول به کار ساری
1998 خادم آزادیان (شماره پروانه: 210) 210 خادم آزادیان وکیل مشغول به کار نوشهر
1999 سهراب توکلی (شماره پروانه: 212) 212 سهراب توکلی وکیل مشغول به کار بابلسر
2000 احمد رمضانی فوکلایی (شماره پروانه: 213) 213 احمد رمضانی فوکلایی وکیل مشغول به کار بابلسر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت