جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1951 منصور کاوه حقیقی (شماره پروانه: 32) 32 منصور کاوه حقیقی وکیل مشغول به کار نوشهر
1952 سیدعلی حسینی (شماره پروانه: 33) 33 سیدعلی حسینی وکیل مشغول به کار نوشهر
1953 احمد صرافی (شماره پروانه: 34) 34 احمد صرافی وکیل بازنشسته آمل
1954 حسن محلوجیان (شماره پروانه: 39) 39 حسن محلوجیان وکیل فوت شده بابل
1955 داراب رستگار (شماره پروانه: 40) 40 داراب رستگار وکیل بازنشسته ساری
1956 مهوش نظری قادیکلائی (شماره پروانه: 43) 43 مهوش نظری قادیکلائی وکیل بازنشسته قائمشهر
1957 محمدصادق فامیلی (شماره پروانه: 47) 47 محمدصادق فامیلی وکیل مشغول به کار بابل
1958 حبیب اله رویائی (شماره پروانه: 50) 50 حبیب اله رویائی وکیل فوت شده ساری
1959 ناصرالدین قوامی (شماره پروانه: 51) 51 ناصرالدین قوامی وکیل مشغول به کار آمل
1960 حسن توفیقی (شماره پروانه: 53) 53 حسن توفیقی وکیل مشغول به کار قائمشهر
1961 حسین ویسی (شماره پروانه: 54) 54 حسین ویسی وکیل مشغول به کار نوشهر
1962 محمدعلی اصغری (شماره پروانه: 56) 56 محمدعلی اصغری وکیل مشغول به کار بابل
1963 محمد قلی زاده (شماره پروانه: 57) 57 محمد قلی زاده وکیل مشغول به کار تنکابن
1964 فضه سیدی (شماره پروانه: 58) 58 فضه سیدی وکیل مشغول به کار تنکابن
1965 علی شهاب (شماره پروانه: 59) 59 علی شهاب وکیل مشغول به کار ساری
1966 میکائیل بادله (شماره پروانه: 60) 60 میکائیل بادله وکیل مشغول به کار ساری
1967 علی رضائی (شماره پروانه: 64) 64 علی رضائی وکیل مشغول به کار بابل
1968 صفیه کیانی حاجی (شماره پروانه: 65) 65 صفیه کیانی حاجی وکیل مشغول به کار بابل
1969 مریم محمدی دارابی (شماره پروانه: 66) 66 مریم محمدی دارابی وکیل مشغول به کار ساری
1970 حسین نوروزنژاد (شماره پروانه: 67) 67 حسین نوروزنژاد وکیل مشغول به کار بابل
1971 امرالله نعمت پور (شماره پروانه: 68) 68 امرالله نعمت پور وکیل مشغول به کار بابل
1972 قربانعلی مسعودیان (شماره پروانه: 69) 69 قربانعلی مسعودیان وکیل مشغول به کار تنکابن
1973 محمد نظری (شماره پروانه: 70) 70 محمد نظری وکیل بازنشسته ساری
1974 رحمان فریور محسنی (شماره پروانه: 71) 71 رحمان فریور محسنی وکیل مشغول به کار بابلسر
1975 علی اصغر حق شناس گتابی (شماره پروانه: 73) 73 علی اصغر حق شناس گتابی وکیل مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت