جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1926 جهانبخش غلامی (شماره پروانه: 113) 113 جهانبخش غلامی وکیل مشغول به کار بابلسر
1927 محمدجواد نصیری (شماره پروانه: 114) 114 محمدجواد نصیری وکیل مشغول به کار ساری
1928 حسین هاشمی اسحق پور (شماره پروانه: 115) 115 حسین هاشمی اسحق پور وکیل مشغول به کار نور
1929 بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116) 116 بهرام ولیپور وکیل مشغول به کار ساری
1930 کمال الدین صادقی (شماره پروانه: 238) 238 کمال الدین صادقی وکیل مشغول به کار بهشهر
1931 فریبا برزوئی (شماره پروانه: 713) 713 فریبا برزوئی وکیل مشغول به کار بابل
1932 سیدجواد فرزادی (شماره پروانه: 117) 117 سیدجواد فرزادی وکیل مشغول به کار ساری
1933 ابراهیم محمدزاده سورکی (شماره پروانه: 118) 118 ابراهیم محمدزاده سورکی وکیل مشغول به کار ساری
1934 سیدسعید مومنی (شماره پروانه: 120) 120 سیدسعید مومنی وکیل مشغول به کار تنکابن
1935 جمال اکبری شرفدارکلایی (شماره پروانه: 121) 121 جمال اکبری شرفدارکلایی وکیل مشغول به کار ساری
1936 محمدرضا ساسان (شماره پروانه: 122) 122 محمدرضا ساسان وکیل مشغول به کار بهشهر
1937 رحمت الله سلامت طلب (شماره پروانه: 123) 123 رحمت الله سلامت طلب وکیل بازنشسته آمل
1938 مرتضی اسماعیلی کناری (شماره پروانه: 126) 126 مرتضی اسماعیلی کناری وکیل مشغول به کار بابلسر
1939 عارف علی نژاد ساروکلائی (شماره پروانه: 1219) 1219 عارف علی نژاد ساروکلائی وکیل مشغول به کار ساری
1940 علی طالبی قادیکلائی (شماره پروانه: 129) 129 علی طالبی قادیکلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
1941 سیما مدانلو (شماره پروانه: 130) 130 سیما مدانلو وکیل مشغول به کار ساری
1942 بهنام فخاری (شماره پروانه: 132) 132 بهنام فخاری وکیل مشغول به کار چالوس
1943 علیرضا افشاری زند (شماره پروانه: 133) 133 علیرضا افشاری زند وکیل مشغول به کار بابل
1944 یوسف خرم فرهادی (شماره پروانه: 134) 134 یوسف خرم فرهادی وکیل مشغول به کار چالوس
1945 کیاوش لطفی (شماره پروانه: 135) 135 کیاوش لطفی وکیل مشغول به کار آمل
1946 سیدرضا واسعی (شماره پروانه: 136) 136 سیدرضا واسعی وکیل مشغول به کار ساری
1947 اسماعیل حیدری (شماره پروانه: 137) 137 اسماعیل حیدری وکیل مشغول به کار آمل
1948 نصرالله گیل (شماره پروانه: 138) 138 نصرالله گیل وکیل مشغول به کار نوشهر
1949 ابوالقاسم خان پور (شماره پروانه: 139) 139 ابوالقاسم خان پور وکیل مشغول به کار تنکابن
1950 عبدالرزاق پادیاو (شماره پروانه: 140) 140 عبدالرزاق پادیاو وکیل مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت