جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1851 عباسعلی مهرپرور (شماره پروانه: 530) 530 عباسعلی مهرپرور وکیل مشغول به کار نور
1852 داود دیوسالار (شماره پروانه: 25) 25 داود دیوسالار وکیل فوت شده نور
1853 عزیز یانوق (شماره پروانه: 26) 26 عزیز یانوق وکیل بازنشسته ساری
1854 قاسم زابلی (شماره پروانه: 28) 28 قاسم زابلی وکیل بازنشسته قائمشهر
1855 منصور کاوه حقیقی (شماره پروانه: 32) 32 منصور کاوه حقیقی وکیل مشغول به کار نوشهر
1856 سیدعلی حسینی (شماره پروانه: 33) 33 سیدعلی حسینی وکیل مشغول به کار نوشهر
1857 احمد صرافی (شماره پروانه: 34) 34 احمد صرافی وکیل بازنشسته آمل
1858 حسن محلوجیان (شماره پروانه: 39) 39 حسن محلوجیان وکیل فوت شده بابل
1859 داراب رستگار (شماره پروانه: 40) 40 داراب رستگار وکیل بازنشسته ساری
1860 مهوش نظری قادیکلائی (شماره پروانه: 43) 43 مهوش نظری قادیکلائی وکیل بازنشسته قائمشهر
1861 محمدصادق فامیلی (شماره پروانه: 47) 47 محمدصادق فامیلی وکیل مشغول به کار بابل
1862 محمدعلی اصغری (شماره پروانه: 56) 56 محمدعلی اصغری وکیل مشغول به کار بابل
1863 محمد قلی زاده (شماره پروانه: 57) 57 محمد قلی زاده وکیل مشغول به کار تنکابن
1864 فضه سیدی (شماره پروانه: 58) 58 فضه سیدی وکیل مشغول به کار تنکابن
1865 علی شهاب (شماره پروانه: 59) 59 علی شهاب وکیل مشغول به کار ساری
1866 میکائیل بادله (شماره پروانه: 60) 60 میکائیل بادله وکیل مشغول به کار ساری
1867 علی رضائی (شماره پروانه: 64) 64 علی رضائی وکیل مشغول به کار بابل
1868 صفیه کیانی حاجی (شماره پروانه: 65) 65 صفیه کیانی حاجی وکیل مشغول به کار بابل
1869 مریم محمدی دارابی (شماره پروانه: 66) 66 مریم محمدی دارابی وکیل مشغول به کار ساری
1870 حسین نوروزنژاد (شماره پروانه: 67) 67 حسین نوروزنژاد وکیل مشغول به کار بابل
1871 امرالله نعمت پور (شماره پروانه: 68) 68 امرالله نعمت پور وکیل مشغول به کار بابل
1872 قربانعلی مسعودیان (شماره پروانه: 69) 69 قربانعلی مسعودیان وکیل مشغول به کار تنکابن
1873 محمد نظری (شماره پروانه: 70) 70 محمد نظری وکیل بازنشسته ساری
1874 رحمان فریور محسنی (شماره پروانه: 71) 71 رحمان فریور محسنی وکیل مشغول به کار بابلسر
1875 علی اصغر حق شناس گتابی (شماره پروانه: 73) 73 علی اصغر حق شناس گتابی وکیل مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت