جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1851 احمدعلی آقابزرگی (شماره پروانه: 205) 205 احمدعلی آقابزرگی وکیل مشغول به کار بابلسر
1852 محمد رستمی چراتی (شماره پروانه: 206) 206 محمد رستمی چراتی وکیل مشغول به کار بابل
1853 علی محمدپور (شماره پروانه: 208) 208 علی محمدپور وکیل مشغول به کار نوشهر
1854 علی اکبر عسگری المشیری (شماره پروانه: 209) 209 علی اکبر عسگری المشیری وکیل مشغول به کار ساری
1855 خادم آزادیان (شماره پروانه: 210) 210 خادم آزادیان وکیل مشغول به کار نوشهر
1856 سهراب توکلی (شماره پروانه: 212) 212 سهراب توکلی وکیل مشغول به کار بابلسر
1857 احمد رمضانی فوکلایی (شماره پروانه: 213) 213 احمد رمضانی فوکلایی وکیل مشغول به کار بابلسر
1858 ملیکه قلیان (شماره پروانه: 217) 217 ملیکه قلیان وکیل مشغول به کار ساری
1859 کریم الله اخوان (شماره پروانه: 76) 76 کریم الله اخوان وکیل مشغول به کار تنکابن
1860 ناصر نیکخو (شماره پروانه: 77) 77 ناصر نیکخو وکیل مشغول به کار ساری
1861 گودرز فقیه نصیری (شماره پروانه: 78) 78 گودرز فقیه نصیری وکیل بازنشسته چالوس
1862 قاسم اکبری (شماره پروانه: 79) 79 قاسم اکبری وکیل مشغول به کار آمل
1863 علی اکبر اسحق کجوریان (شماره پروانه: 82) 82 علی اکبر اسحق کجوریان وکیل مشغول به کار نوشهر
1864 هوشنگ نصیری راسخ (شماره پروانه: 87) 87 هوشنگ نصیری راسخ وکیل مشغول به کار ساری
1865 حسین نجف پورمیری (شماره پروانه: 89) 89 حسین نجف پورمیری وکیل فوت شده بابل
1866 غلامرضا صالح کریمی (شماره پروانه: 90) 90 غلامرضا صالح کریمی وکیل مشغول به کار نور
1867 سیدحسین سمائی (شماره پروانه: 91) 91 سیدحسین سمائی وکیل مشغول به کار آمل
1868 جواد شکوهی (شماره پروانه: 92) 92 جواد شکوهی وکیل مشغول به کار ساری
1869 محمود شیخ الوکلائی (شماره پروانه: 93) 93 محمود شیخ الوکلائی وکیل مشغول به کار ساری
1870 حسین بااوج احمدی (شماره پروانه: 94) 94 حسین بااوج احمدی وکیل مشغول به کار نوشهر
1871 سیدکمال الدین حسینی (شماره پروانه: 95) 95 سیدکمال الدین حسینی وکیل مشغول به کار نوشهر
1872 اسماعیل حیدری (شماره پروانه: 137) 137 اسماعیل حیدری وکیل مشغول به کار آمل
1873 نصرالله گیل (شماره پروانه: 138) 138 نصرالله گیل وکیل مشغول به کار نوشهر
1874 ابوالقاسم خان پور (شماره پروانه: 139) 139 ابوالقاسم خان پور وکیل مشغول به کار تنکابن
1875 عبدالرزاق پادیاو (شماره پروانه: 140) 140 عبدالرزاق پادیاو وکیل مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت