جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
176 سید محمود جلالی اکردی (شماره پروانه: 2078) 2078 سید محمود جلالی اکردی کارآموز مشغول به کار نکا
177 سیداسماعیل حسینی ولوکلائی (شماره پروانه: 2077) 2077 سیداسماعیل حسینی ولوکلائی کارآموز مشغول به کار بابل
178 آزاده مجزا (شماره پروانه: 2076) 2076 آزاده مجزا کارآموز مشغول به کار ساری
179 رویا دریابری (شماره پروانه: 2075) 2075 رویا دریابری کارآموز مشغول به کار بابل
180 ایمان عسگریان فیروزجاه (شماره پروانه: 2073) 2073 ایمان عسگریان فیروزجاه کارآموز مشغول به کار بابل
181 سیدمحمدحسین کیانژادتجنکی (شماره پروانه: 2072) 2072 سیدمحمدحسین کیانژادتجنکی کارآموز مشغول به کار بابل
182 آتنا آقاگل زاده دوتون (شماره پروانه: 2071) 2071 آتنا آقاگل زاده دوتون کارآموز مشغول به کار بابل
183 رضا غفاری راد  (شماره پروانه: 2070) 2070 رضا غفاری راد کارآموز مشغول به کار قائمشهر
184 ابوالقاسم دلپاک  (شماره پروانه: 2069) 2069 ابوالقاسم دلپاک کارآموز مشغول به کار ساری
185 سیدجواد سیدی تاجی   (شماره پروانه: 2068) 2068 سیدجواد سیدی تاجی کارآموز مشغول به کار ساری
186 آرزو نائیجی (شماره پروانه: 2067) 2067 آرزو نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
187 مانی دهقانیان (شماره پروانه: 2065) 2065 مانی دهقانیان کارآموز مشغول به کار قائمشهر
188 عطیه عموزاد خلیلی (شماره پروانه: 2064) 2064 عطیه عموزاد خلیلی کارآموز مشغول به کار بهشهر
189 مهدی اکبرزاده (شماره پروانه: 2063) 2063 مهدی اکبرزاده کارآموز مشغول به کار آمل
190 سیدمجتبی علویان پطرودی (شماره پروانه: 2062) 2062 سیدمجتبی علویان پطرودی کارآموز مشغول به کار جویبار
191 حسین برزگر (شماره پروانه: 2061) 2061 حسین برزگر کارآموز مشغول به کار ساری
192 مهدی آذربویه دینکی (شماره پروانه: 2060) 2060 مهدی آذربویه دینکی کارآموز مشغول به کار ساری
193 محدثه رمضانی ملیکی (شماره پروانه: 2059) 2059 محدثه رمضانی ملیکی کارآموز مشغول به کار ساری
194 زینت اقدسی (شماره پروانه: 2058) 2058 زینت اقدسی کارآموز مشغول به کار بابل
195 مهناز امامی ایوکی (شماره پروانه: 2057) 2057 مهناز امامی ایوکی کارآموز مشغول به کار بابلسر
196 لیلا قدرتی وراغول  (شماره پروانه: 2056) 2056 لیلا قدرتی وراغول کارآموز مشغول به کار قائمشهر
197 احمد روستا  (شماره پروانه: 2055) 2055 احمد روستا کارآموز مشغول به کار رامسر
198 محمد حاجی محمدصادق   (شماره پروانه: 2054) 2054 محمد حاجی محمدصادق کارآموز مشغول به کار نوشهر
199 سمیه توشه (شماره پروانه: 2053) 2053 سمیه توشه کارآموز مشغول به کار نکا
200 محمد فقیه (شماره پروانه: 2052) 2052 محمد فقیه کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت