جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
176 علیرضا دادش زاده  (شماره پروانه: 2140) 2140 علیرضا دادش زاده وکیل مشغول به کار قائمشهر
177 قاسم غلام دخت پائین رودپشتی (شماره پروانه: 2139) 2139 قاسم غلام دخت پائین رودپشتی وکیل مشغول به کار جویبار
178 سیف الله مهرابی طالقانی (شماره پروانه: 2138) 2138 سیف الله مهرابی طالقانی وکیل مشغول به کار رامسر
179 رمضان خزائی علی آبادی (شماره پروانه: 2137) 2137 رمضان خزائی علی آبادی وکیل مشغول به کار نوشهر
180 سیده شیدا میرحسینی (شماره پروانه: 2136) 2136 سیده شیدا میرحسینی وکیل مشغول به کار ساری
181 زهره مقصودی (شماره پروانه: 2134) 2134 زهره مقصودی وکیل مشغول به کار ساری
182 حسینجان محمدپور (شماره پروانه: 2133) 2133 حسینجان محمدپور کارآموز مشغول به کار بابل
183 نسرین نیری قادیکلائی (شماره پروانه: 2151) 2151 نسرین نیری قادیکلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
184 مهرداد فرازمند  (شماره پروانه: 2132) 2132 مهرداد فرازمند کارآموز مشغول به کار بابلسر
185 فاطمه فتاحی  (شماره پروانه: 2131) 2131 فاطمه فتاحی وکیل مشغول به کار ساری
186 حکیمه سلمانی (شماره پروانه: 2129) 2129 حکیمه سلمانی وکیل مشغول به کار آمل
187 نسیم علیپور (شماره پروانه: 2128) 2128 نسیم علیپور وکیل مشغول به کار سرخرود
188 قاسم ولی پور (شماره پروانه: 2127) 2127 قاسم ولی پور وکیل مشغول به کار ساری
189 سیده زهرا موسوی الیردی (شماره پروانه: 2135) 2135 سیده زهرا موسوی الیردی وکیل مشغول به کار ساری
190 لیلا پاشازانوس (شماره پروانه: 1271) 1271 لیلا پاشازانوس وکیل مشغول به کار نوشهر
191 سیدمحمود میرمحمدی کرانی (شماره پروانه: 2130) 2130 سیدمحمود میرمحمدی کرانی وکیل مشغول به کار بابل
192 مریم سیاری (شماره پروانه: 1278) 1278 مریم سیاری وکیل تودیع پروانه بندپی شرقی
193 میکائیل کاوئی (شماره پروانه: 2126) 2126 میکائیل کاوئی وکیل مشغول به کار رامسر
194 میثم خسروانی (شماره پروانه: 2125) 2125 میثم خسروانی وکیل مشغول به کار بابلسر
195 وجیهه عباسی (شماره پروانه: 2124) 2124 وجیهه عباسی وکیل مشغول به کار بابلسر
196 رامین غریبی (شماره پروانه: 2123) 2123 رامین غریبی وکیل مشغول به کار قائمشهر
197 محمدعلی حکیمی راد (شماره پروانه: 2122) 2122 محمدعلی حکیمی راد وکیل مشغول به کار بندپی شرقی
198 فرزاد الهویی (شماره پروانه: 2121) 2121 فرزاد الهویی کارآموز مشغول به کار تنکابن
199 محمد الیاسی (شماره پروانه: 2120) 2120 محمد الیاسی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
200 فرزین نجم الدین (شماره پروانه: 2119) 2119 فرزین نجم الدین کارآموز مشغول به کار چالوس

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت