جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
151 فضل اله وکیلی راد (شماره پروانه: 2340) 2340 فضل اله وکیلی راد وکیل مشغول به کار بابل
152 فاطمه عقلمندی شیره جنین (شماره پروانه: 1785) 1785 فاطمه عقلمندی شیره جنین کارآموز مشغول به کار بابلسر
153 معروف عیسی زاده  (شماره پروانه: 2339) 2339 معروف عیسی زاده وکیل مشغول به کار ساری
154 یونس گلین مقدم (شماره پروانه: 2338) 2338 یونس گلین مقدم وکیل مشغول به کار تنکابن
155 علیرضا کارگر (شماره پروانه: 2337) 2337 علیرضا کارگر وکیل مشغول به کار آمل
156 محسن نوروزی (شماره پروانه: 2336) 2336 محسن نوروزی وکیل مشغول به کار بابل
157 مهران ولی پورگرزین (شماره پروانه: 2335) 2335 مهران ولی پورگرزین وکیل مشغول به کار ساری
158 حسین عشقی واسوکلائی (شماره پروانه: 2334) 2334 حسین عشقی واسوکلائی وکیل مشغول به کار قائم شهر
159 سیدعبدالحمید میرعماد (شماره پروانه: 2333) 2333 سیدعبدالحمید میرعماد وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
160 حمیده اسبکیان بندپی (شماره پروانه: 2332) 2332 حمیده اسبکیان بندپی وکیل مشغول به کار بابل
161 سیدقهرمان موسوی میرکلائی (شماره پروانه: 2331) 2331 سیدقهرمان موسوی میرکلائی کارآموز مشغول به کار نوشهر
162 سید شعبان آقاجانی میر (شماره پروانه: 2330) 2330 سید شعبان آقاجانی میر وکیل مشغول به کار بابل
163 سیدمحمد اسداله پور (شماره پروانه: 2329) 2329 سیدمحمد اسداله پور وکیل مشغول به کار بابلسر
164 علی احمدی (شماره پروانه: 2323) 2323 علی احمدی وکیل مشغول به کار بهشهر
165 محمد خائفی جام خانه (شماره پروانه: 2324) 2324 محمد خائفی جام خانه وکیل مشغول به کار نکاء
166 سیدکاظم اکبری بریجانی (شماره پروانه: 2325) 2325 سیدکاظم اکبری بریجانی وکیل مشغول به کار قائمشهر
167 فرشاد رئیس زاده  (شماره پروانه: 2326) 2326 فرشاد رئیس زاده وکیل مشغول به کار ساری
168 قاسم رضازاده کارسالاری (شماره پروانه: 2327) 2327 قاسم رضازاده کارسالاری وکیل مشغول به کار قائمشهر
169 سوده معصومی (شماره پروانه: 2328) 2328 سوده معصومی وکیل مشغول به کار ساری
170 سیدمحمدرضا منافی (شماره پروانه: 2322) 2322 سیدمحمدرضا منافی وکیل مشغول به کار ساری
171 مهدی اسماعیل زاده (شماره پروانه: 2320) 2320 مهدی اسماعیل زاده وکیل مشغول به کار آمل
172 محمدرضا فتحی انیلو  (شماره پروانه: 2319) 2319 محمدرضا فتحی انیلو وکیل مشغول به کار بابل
173 حسین اسماعیل زاده (شماره پروانه: 2316) 2316 حسین اسماعیل زاده وکیل مشغول به کار بندپی شرقی
174 مهدی نصیرائی بندپی (شماره پروانه: 2315) 2315 مهدی نصیرائی بندپی وکیل مشغول به کار گتاب
175 حسن مختاری افراکتی  (شماره پروانه: 2314) 2314 حسن مختاری افراکتی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت