جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
151 علی کیاکجوری (شماره پروانه: 2097) 2097 علی کیاکجوری کارآموز مشغول به کار نوشهر
152 محمدیوسف حسنی (شماره پروانه: 2098) 2098 محمدیوسف حسنی وکیل مشغول به کار ساری
153 حسین توحیدی کریمی (شماره پروانه: 2090) 2090 حسین توحیدی کریمی وکیل مشغول به کار بابل
154 علیرضا کاوان (شماره پروانه: 2096) 2096 علیرضا کاوان کارآموز مشغول به کار بابل
155 احسان حسن زاده اندی (شماره پروانه: 2074) 2074 احسان حسن زاده اندی کارآموز مشغول به کار بابل
156 قهار شکری (شماره پروانه: 2095) 2095 قهار شکری کارآموز مشغول به کار جویبار
157 احمد ملاحسینی (شماره پروانه: 2094) 2094 احمد ملاحسینی کارآموز انصراف از کارآموزی تنکابن
158 یگانه عباس زاده (شماره پروانه: 2093) 2093 یگانه عباس زاده کارآموز مشغول به کار آمل
159 مجید علیپور آسیابدری (شماره پروانه: 2091) 2091 مجید علیپور آسیابدری وکیل مشغول به کار نوشهر
160 حامد ثابت نیا (شماره پروانه: 2092) 2092 حامد ثابت نیا کارآموز مشغول به کار ساری
161 شیما هژیر (شماره پروانه: 2089) 2089 شیما هژیر کارآموز مشغول به کار ساری
162 حسن مظفری قادیکلایی (شماره پروانه: 2087) 2087 حسن مظفری قادیکلایی وکیل مشغول به کار قائمشهر
163 سمیه اشگوریان (شماره پروانه: 2088) 2088 سمیه اشگوریان کارآموز مشغول به کار تنکابن
164 محمد ذوالفقاری بهنمیری (شماره پروانه: 2086) 2086 محمد ذوالفقاری بهنمیری کارآموز مشغول به کار بابل
165 اسماعیل رجبی خاریکی  (شماره پروانه: 2085) 2085 اسماعیل رجبی خاریکی کارآموز مشغول به کار ساری
166 ضحی عالی نژاد (شماره پروانه: 2066) 2066 ضحی عالی نژاد کارآموز مشغول به کار ساری
167 میلاد  رحمانی مهلبانی  (شماره پروانه: 2044) 2044 میلاد رحمانی مهلبانی کارآموز مشغول به کار بابل
168 مرتضی عشقی واسوکلایی (شماره پروانه: 2039) 2039 مرتضی عشقی واسوکلایی کارآموز مشغول به کار ساری
169 مقداد ترابی (شماره پروانه: 2084) 2084 مقداد ترابی کارآموز مشغول به کار ساری
170 مهرداد خطیبی (شماره پروانه: 2034) 2034 مهرداد خطیبی وکیل مشغول به کار نوشهر
171 جواد جلیل پور (شماره پروانه: 2083) 2083 جواد جلیل پور کارآموز مشغول به کار بابل
172 مصطفی اسمعیلی سراجی (شماره پروانه: 2082) 2082 مصطفی اسمعیلی سراجی کارآموز ابطال پروانه ساری
173 فاطمه نجفی (شماره پروانه: 2081) 2081 فاطمه نجفی کارآموز مشغول به کار بابل
174 رامین اخوان (شماره پروانه: 2080) 2080 رامین اخوان کارآموز مشغول به کار محمودآباد
175 علی اصغر جای مند (شماره پروانه: 2079) 2079 علی اصغر جای مند کارآموز مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت