جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
126 محمدعلی حکیمی راد (شماره پروانه: 2122) 2122 محمدعلی حکیمی راد کارآموز مشغول به کار بابل
127 فرزاد الهویی (شماره پروانه: 2121) 2121 فرزاد الهویی کارآموز مشغول به کار تنکابن
128 محمد الیاسی (شماره پروانه: 2120) 2120 محمد الیاسی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
129 فرزین نجم الدین (شماره پروانه: 2119) 2119 فرزین نجم الدین کارآموز مشغول به کار چالوس
130 سروش امینی (شماره پروانه: 2118) 2118 سروش امینی کارآموز مشغول به کار چالوس
131 فاطمه نجفی (شماره پروانه: 2117) 2117 فاطمه نجفی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
132 محمدرضا الکایی (شماره پروانه: 2116) 2116 محمدرضا الکایی کارآموز مشغول به کار چالوس
133 علی نیک کار (شماره پروانه: 2115) 2115 علی نیک کار کارآموز مشغول به کار تنکابن
134 علی بنائیه (شماره پروانه: 2114) 2114 علی بنائیه کارآموز مشغول به کار بابلسر
135 مجید نوذری جویباری (شماره پروانه: 2113) 2113 مجید نوذری جویباری کارآموز مشغول به کار بابلسر
136 فاطمه رضایی (شماره پروانه: 2112) 2112 فاطمه رضایی کارآموز مشغول به کار نکا
137 زینب کاظمیان بابلی (شماره پروانه: 2111) 2111 زینب کاظمیان بابلی کارآموز مشغول به کار بابلسر
138 مسیحا عبدالهی فر (شماره پروانه: 2110) 2110 مسیحا عبدالهی فر کارآموز مشغول به کار تنکابن
139 سیده گل آسا دادگر (شماره پروانه: 2109) 2109 سیده گل آسا دادگر کارآموز مشغول به کار ساری
140 فرزاد شوبی (شماره پروانه: 2108) 2108 فرزاد شوبی کارآموز مشغول به کار بابل
141 عسکری حسین پورمیاندسته (شماره پروانه: 2107) 2107 عسکری حسین پورمیاندسته کارآموز مشغول به کار بابل
142 معصومه کرامتی (شماره پروانه: 2106) 2106 معصومه کرامتی کارآموز مشغول به کار بهشهر
143 محدثه زارع (شماره پروانه: 2105) 2105 محدثه زارع کارآموز مشغول به کار آمل
144 مائده نجفی سنگ نیشتی (شماره پروانه: 2104) 2104 مائده نجفی سنگ نیشتی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
145 علی عمادی (شماره پروانه: 2103) 2103 علی عمادی وکیل مشغول به کار ساری
146 احمدعلی توپا اسفندیاری (شماره پروانه: 2102) 2102 احمدعلی توپا اسفندیاری کارآموز مشغول به کار چالوس
147 سیدنظام ابراهیمی حسینی (شماره پروانه: 2101) 2101 سیدنظام ابراهیمی حسینی کارآموز مشغول به کار ساری
148 سوگند پورتقی کیا (شماره پروانه: 2035) 2035 سوگند پورتقی کیا کارآموز مشغول به کار نوشهر
149 مهدی سلحشور (شماره پروانه: 2100) 2100 مهدی سلحشور وکیل مشغول به کار بابل
150 ساسان حبیب پور (شماره پروانه: 2099) 2099 ساسان حبیب پور کارآموز انصراف از کارآموزی بابلسر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت