جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
101 مسلم عبدی زادسنگرودی (شماره پروانه: 2385) 2385 مسلم عبدی زادسنگرودی کارآموز مشغول به کار بابل
102 منان قصاب ساطوری (شماره پروانه: 2384) 2384 منان قصاب ساطوری کارآموز مشغول به کار چالوس
103 جواد طهماسبی (شماره پروانه: 2383) 2383 جواد طهماسبی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
104 فرهاد رودگرنژاد (شماره پروانه: 2382) 2382 فرهاد رودگرنژاد کارآموز مشغول به کار چالوس
105 عابد اسمعیل نیا عمران (شماره پروانه: 2381) 2381 عابد اسمعیل نیا عمران کارآموز مشغول به کار آمل
106 زهرا فتح تبارفیروزجاهی (شماره پروانه: 2435) 2435 زهرا فتح تبارفیروزجاهی وکیل مشغول به کار بابلسر
107 جمشید کلاری درونکلا (شماره پروانه: 2434) 2434 جمشید کلاری درونکلا وکیل مشغول به کار بابلسر
108 حسام حسن نتاج جلوداری (شماره پروانه: 2433) 2433 حسام حسن نتاج جلوداری وکیل مشغول به کار بابل
109 سیدهادی حسینی (شماره پروانه: 2380) 2380 سیدهادی حسینی کارآموز مشغول به کار بابل
110 سیدمصطفی حسین نژادکریمی (شماره پروانه: 2379) 2379 سیدمصطفی حسین نژادکریمی کارآموز مشغول به کار بابل
111 مهدی باقرزاده افروزی (شماره پروانه: 2378) 2378 مهدی باقرزاده افروزی کارآموز مشغول به کار بابلسر
112 سیده فاطمه جلالی موسوی (شماره پروانه: 2377) 2377 سیده فاطمه جلالی موسوی کارآموز مشغول به کار آمل
113 خدیجه حمزه زاده حیدری (شماره پروانه: 2376) 2376 خدیجه حمزه زاده حیدری کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
114 فرشید بوداغی اترکله (شماره پروانه: 2375) 2375 فرشید بوداغی اترکله کارآموز مشغول به کار ساری
115 عمار خانجانی (شماره پروانه: 2374) 2374 عمار خانجانی کارآموز مشغول به کار بابل
116 مریم پارسازاده (شماره پروانه: 2373) 2373 مریم پارسازاده کارآموز مشغول به کار نوشهر
117 سحر احمدی (شماره پروانه: 2372) 2372 سحر احمدی کارآموز مشغول به کار ساری
118 سعید اکبرزاده (شماره پروانه: 2371) 2371 سعید اکبرزاده کارآموز مشغول به کار آمل
119 سیدجعفر حسینی (شماره پروانه: 2370) 2370 سیدجعفر حسینی کارآموز مشغول به کار آمل
120 پیام آذین فر (شماره پروانه: 2369) 2369 پیام آذین فر کارآموز مشغول به کار محمودآباد
121 مجتبی حیدری (شماره پروانه: 2368) 2368 مجتبی حیدری کارآموز مشغول به کار ساری
122 ابراهیم ابراهیمی (شماره پروانه: 2367) 2367 ابراهیم ابراهیمی کارآموز مشغول به کار آمل
123 سیده آمنه حسینی (شماره پروانه: 2366) 2366 سیده آمنه حسینی کارآموز مشغول به کار نور
124 فرهاد فرج اله پور (شماره پروانه: 2365) 2365 فرهاد فرج اله پور کارآموز مشغول به کار بابل
125 امیر حسن زاده (شماره پروانه: 2432) 2432 امیر حسن زاده وکیل مشغول به کار آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت