جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
76 ناصر رضاپور (شماره پروانه: 2171) 2171 ناصر رضاپور وکیل مشغول به کار بابل
77 سیف اله جلالی (شماره پروانه: 2170) 2170 سیف اله جلالی کارآموز مشغول به کار آمل
78 سیدحامی رادفر (شماره پروانه: 2168) 2168 سیدحامی رادفر وکیل مشغول به کار تنکابن
79 عبدالغفار آل حبیب (شماره پروانه: 2169) 2169 عبدالغفار آل حبیب وکیل مشغول به کار نوشهر
80 محمود بااوج احمدی (شماره پروانه: 2166) 2166 محمود بااوج احمدی کارآموز مشغول به کار نوشهر
81 آلاله زرین خو (شماره پروانه: 2165) 2165 آلاله زرین خو وکیل مشغول به کار قائمشهر
82 پدرام شریف (شماره پروانه: 2160) 2160 پدرام شریف کارآموز مشغول به کار رامسر
83 امیرناصر جان شکر (شماره پروانه: 2164) 2164 امیرناصر جان شکر وکیل مشغول به کار بابل
84 عادل علیپور (شماره پروانه: 2163) 2163 عادل علیپور وکیل مشغول به کار ساری
85 معصومه رضی کاظمی (شماره پروانه: 2162) 2162 معصومه رضی کاظمی وکیل مشغول به کار رامسر
86 امیرحسین جعفری (شماره پروانه: 2161) 2161 امیرحسین جعفری کارآموز مشغول به کار نوشهر
87 عظمت خزائی سیدمحله (شماره پروانه: 2159) 2159 عظمت خزائی سیدمحله کارآموز مشغول به کار چالوس
88 رضا نکونام (شماره پروانه: 2158) 2158 رضا نکونام وکیل مشغول به کار آمل
89 سیدامین کاکوان (شماره پروانه: 2157) 2157 سیدامین کاکوان وکیل مشغول به کار رامسر
90 غلامرضا رمضانی (شماره پروانه: 2156) 2156 غلامرضا رمضانی وکیل مشغول به کار آمل
91 سحر کیان  (شماره پروانه: 2155) 2155 سحر کیان وکیل مشغول به کار عباس آباد
92 فتحعلی درخشانی فر (شماره پروانه: 2154) 2154 فتحعلی درخشانی فر کارآموز مشغول به کار نکا
93 کتایون عسکری (شماره پروانه: 2153) 2153 کتایون عسکری وکیل مشغول به کار ساری
94 اردشیر شاه منصوری (شماره پروانه: 2152) 2152 اردشیر شاه منصوری وکیل مشغول به کار ساری
95 فرزانه غریب (شماره پروانه: 2150) 2150 فرزانه غریب وکیل مشغول به کار تنکابن
96 ایمان آقاجانی دلاور (شماره پروانه: 2149) 2149 ایمان آقاجانی دلاور وکیل مشغول به کار قائمشهر
97 زینب ضابط پورکاری (شماره پروانه: 2148) 2148 زینب ضابط پورکاری وکیل مشغول به کار بابل
98 اسداله رشیدی (شماره پروانه: 2147) 2147 اسداله رشیدی وکیل مشغول به کار قائمشهر
99 سهراب بدیعی فرد (شماره پروانه: 2146) 2146 سهراب بدیعی فرد وکیل مشغول به کار ساری
100 ابوالفضل مهرابی (شماره پروانه: 2145) 2145 ابوالفضل مهرابی کارآموز مشغول به کار بهنمیر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت