جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
51 مصطفی قاسمی (شماره پروانه: 2263) 2263 مصطفی قاسمی کارآموز مشغول به کار جویبار
52 مجتبی کیان (شماره پروانه: 2262) 2262 مجتبی کیان کارآموز مشغول به کار بابل
53 سیدرضا حسینی ونوش (شماره پروانه: 2261) 2261 سیدرضا حسینی ونوش کارآموز مشغول به کار نوشهر
54 نسرین کریمی یارم گنبد (شماره پروانه: 2260) 2260 نسرین کریمی یارم گنبد کارآموز مشغول به کار رامسر
55 فریده سامعی (شماره پروانه: 2259) 2259 فریده سامعی کارآموز مشغول به کار جویبار
56 علی اصغر طاهری پرکوهی (شماره پروانه: 2258) 2258 علی اصغر طاهری پرکوهی کارآموز مشغول به کار ساری
57 حسین پناهی گرجی (شماره پروانه: 2257) 2257 حسین پناهی گرجی کارآموز مشغول به کار بهشهر
58 مرضیه یوسفی (شماره پروانه: 2256) 2256 مرضیه یوسفی کارآموز مشغول به کار آمل
59 علیرضا متین (شماره پروانه: 2255) 2255 علیرضا متین کارآموز مشغول به کار نوشهر
60 علی رهنمائی کردآسیابی (شماره پروانه: 2254) 2254 علی رهنمائی کردآسیابی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
61 سیدفرداد نقیبی (شماره پروانه: 2253) 2253 سیدفرداد نقیبی کارآموز مشغول به کار کلاردشت
62 داوود چارکی (شماره پروانه: 2252) 2252 داوود چارکی کارآموز مشغول به کار بابل
63 محمدتقی چیذری (شماره پروانه: 2251) 2251 محمدتقی چیذری کارآموز مشغول به کار نوشهر
64 علی تقی زاده فیروزجائی (شماره پروانه: 2250) 2250 علی تقی زاده فیروزجائی کارآموز مشغول به کار بابل
65 مهدیه رجبی دلاور (شماره پروانه: 2249) 2249 مهدیه رجبی دلاور کارآموز مشغول به کار بابل
66 اسماعیل ناصری چناقبلاغی (شماره پروانه: 2248) 2248 اسماعیل ناصری چناقبلاغی کارآموز مشغول به کار نوشهر
67 ملیحه حسینعلی (شماره پروانه: 2247) 2247 ملیحه حسینعلی کارآموز مشغول به کار بهشهر
68 معصومه رضائی (شماره پروانه: 2246) 2246 معصومه رضائی کارآموز مشغول به کار آمل
69 زهرا پناهیان فرح ابادخیلی (شماره پروانه: 2245) 2245 زهرا پناهیان فرح ابادخیلی کارآموز مشغول به کار ساری
70 کلثوم بازیان پائین رودپشتی (شماره پروانه: 2244) 2244 کلثوم بازیان پائین رودپشتی کارآموز مشغول به کار ساری
71 محبوبه  مهدی زاده (شماره پروانه: 2243) 2243 محبوبه مهدی زاده کارآموز مشغول به کار چالوس
72 سمانه اکبرزاده کوکنده (شماره پروانه: 2242) 2242 سمانه اکبرزاده کوکنده کارآموز مشغول به کار ساری
73 پریا متولیان شاه رضائی (شماره پروانه: 2241) 2241 پریا متولیان شاه رضائی کارآموز مشغول به کار ساری
74 آتنا فلاح روشن (شماره پروانه: 2240) 2240 آتنا فلاح روشن کارآموز مشغول به کار بابلسر
75 ابوالفضل انگورج تقوی (شماره پروانه: 2239) 2239 ابوالفضل انگورج تقوی کارآموز مشغول به کار کلاردشت

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت