جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 ابراهیم شهیدی (شماره پروانه: 5) 5 ابراهیم شهیدی وکیل فوت شده ساری
252 محمدناصر مشاور (شماره پروانه: 3) 3 محمدناصر مشاور وکیل فوت شده ساری
253 محمود مافی (شماره پروانه: 2) 2 محمود مافی وکیل فوت شده نوشهر
254 جواد لطفی (شماره پروانه: 1) 1 جواد لطفی وکیل فوت شده آمل
255 رشید بخشنده (شماره پروانه: 1758) 1758 رشید بخشنده کارآموز مشغول به کار ساری
256 عبداله پاک طینت سائیج (شماره پروانه: 1763) 1763 عبداله پاک طینت سائیج وکیل مشغول به کار آمل
257 سیروس زنجانی (شماره پروانه: 1751) 1751 سیروس زنجانی کارآموز مشغول به کار تنکابن
258 محسن علیپور روشن (شماره پروانه: 1748) 1748 محسن علیپور روشن وکیل مشغول به کار گتاب
259 سیدجلال ابراهیم زاده (شماره پروانه: 1756) 1756 سیدجلال ابراهیم زاده کارآموز مشغول به کار ساری
260 احسان باقریان (شماره پروانه: 1757) 1757 احسان باقریان کارآموز مشغول به کار قائمشهر
261 نعمت الله محمدنژاد کیاسری (شماره پروانه: 1754) 1754 نعمت الله محمدنژاد کیاسری وکیل مشغول به کار ساری
262 احمدعلی مسافری (شماره پروانه: 1760) 1760 احمدعلی مسافری کارآموز مشغول به کار نوشهر
263 علیرضا فدائیان کله بستی (شماره پروانه: 1759) 1759 علیرضا فدائیان کله بستی وکیل مشغول به کار بابلسر
264 سیدعباس عباسی کناری (شماره پروانه: 549) 549 سیدعباس عباسی کناری وکیل مشغول به کار فریدونکنار
265 بهرام کاویانپور (شماره پروانه: 1752) 1752 بهرام کاویانپور کارآموز مشغول به کار نوشهر
266 سیدحسین باقرپور (شماره پروانه: 1767) 1767 سیدحسین باقرپور کارآموز مشغول به کار بابلسر
267 محمد متقی (شماره پروانه: 1755) 1755 محمد متقی وکیل مشغول به کار قائمشهر
268 علی اکبر موحدیان (شماره پروانه: 1749) 1749 علی اکبر موحدیان وکیل مشغول به کار نکا
269 زهرا صیادی نژاد (شماره پروانه: 1737) 1737 زهرا صیادی نژاد کارآموز مشغول به کار نوشهر
270 عاطفه شکوری (شماره پروانه: 1753) 1753 عاطفه شکوری وکیل مشغول به کار تنکابن
271 راحله نجفی (شماره پروانه: 1761) 1761 راحله نجفی وکیل مشغول به کار آمل
272 یوسف خان زاده مقدم (شماره پروانه: 1750) 1750 یوسف خان زاده مقدم کارآموز مشغول به کار قائمشهر
273 مجید کاوه (شماره پروانه: 1768) 1768 مجید کاوه وکیل مشغول به کار ساری
274 زینب حبیبی (شماره پروانه: 1733) 1733 زینب حبیبی وکیل مشغول به کار ساری
275 مبین تهمتنی (شماره پروانه: 1728) 1728 مبین تهمتنی وکیل مشغول به کار گتاب

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت