جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 عباس نبی زاده جلودار (شماره پروانه: 1806) 1806 عباس نبی زاده جلودار کارآموز مشغول به کار ساری
252 شیما محمدی چراتی (شماره پروانه: 1805) 1805 شیما محمدی چراتی کارآموز مشغول به کار ساری
253 امین فهیمی (شماره پروانه: 1804) 1804 امین فهیمی کارآموز مشغول به کار جویبار
254 مریم شیرافکن زعفرانی (شماره پروانه: 1803) 1803 مریم شیرافکن زعفرانی کارآموز مشغول به کار بابل
255 میلاد ذوالفقاری (شماره پروانه: 1802) 1802 میلاد ذوالفقاری کارآموز مشغول به کار آمل
256 آیدین نیک فرجام (شماره پروانه: 1801) 1801 آیدین نیک فرجام کارآموز مشغول به کار تنکابن
257 مریم فکوری (شماره پروانه: 1800) 1800 مریم فکوری کارآموز مشغول به کار تنکابن
258 ماهرخ کلانتری مقدم (شماره پروانه: 1799) 1799 ماهرخ کلانتری مقدم کارآموز مشغول به کار نوشهر
259 مازیار حبیبی (شماره پروانه: 1798) 1798 مازیار حبیبی کارآموز مشغول به کار ساری
260 فاطمه محمدیان تبار (شماره پروانه: 1797) 1797 فاطمه محمدیان تبار کارآموز مشغول به کار نوشهر
261 سارا صمدایی (شماره پروانه: 1796) 1796 سارا صمدایی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
262 الهه محمدی عالیه کلایی (شماره پروانه: 1795) 1795 الهه محمدی عالیه کلایی کارآموز مشغول به کار نکا
263 سعید عبدالرحیمی صادق (شماره پروانه: 1794) 1794 سعید عبدالرحیمی صادق کارآموز مشغول به کار تنکابن
264 خدیجه خوش نما (شماره پروانه: 1793) 1793 خدیجه خوش نما کارآموز مشغول به کار ساری
265 پویا کشفی (شماره پروانه: 1792) 1792 پویا کشفی کارآموز مشغول به کار چالوس
266 امین رادمان (شماره پروانه: 1791) 1791 امین رادمان کارآموز مشغول به کار تنکابن
267 عادله اسدی (شماره پروانه: 1790) 1790 عادله اسدی کارآموز مشغول به کار آمل
268 زینب غلامعلی تبار (شماره پروانه: 1789) 1789 زینب غلامعلی تبار کارآموز مشغول به کار بابل
269 فرشته وردی (شماره پروانه: 1788) 1788 فرشته وردی کارآموز مشغول به کار آمل
270 شکوفه داداشی (شماره پروانه: 1787) 1787 شکوفه داداشی کارآموز مشغول به کار آمل
271 سونا صادقی (شماره پروانه: 1786) 1786 سونا صادقی کارآموز مشغول به کار قایمشهر
272 فاطمه عقلمندی شیره جنین (شماره پروانه: 1785) 1785 فاطمه عقلمندی شیره جنین کارآموز مشغول به کار بابلسر
273 فریبا احمدکلایه (شماره پروانه: 1784) 1784 فریبا احمدکلایه کارآموز مشغول به کار رامسر
274 سیدکاظم آل هاشم (شماره پروانه: 1783) 1783 سیدکاظم آل هاشم کارآموز مشغول به کار بابل
275 فوزیه قاسم پور کردکلائی (شماره پروانه: 1782) 1782 فوزیه قاسم پور کردکلائی کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت