جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 مازیار حبیبی (شماره پروانه: 1798) 1798 مازیار حبیبی کارآموز مشغول به کار ساری
252 فاطمه محمدیان تبار (شماره پروانه: 1797) 1797 فاطمه محمدیان تبار کارآموز مشغول به کار نوشهر
253 سارا صمدایی (شماره پروانه: 1796) 1796 سارا صمدایی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
254 الهه محمدی عالیه کلایی (شماره پروانه: 1795) 1795 الهه محمدی عالیه کلایی کارآموز مشغول به کار نکا
255 سعید عبدالرحیمی صادق (شماره پروانه: 1794) 1794 سعید عبدالرحیمی صادق کارآموز مشغول به کار تنکابن
256 خدیجه خوش نما (شماره پروانه: 1793) 1793 خدیجه خوش نما کارآموز مشغول به کار ساری
257 پویا کشفی (شماره پروانه: 1792) 1792 پویا کشفی کارآموز مشغول به کار چالوس
258 امین رادمان (شماره پروانه: 1791) 1791 امین رادمان کارآموز مشغول به کار تنکابن
259 عادله اسدی (شماره پروانه: 1790) 1790 عادله اسدی کارآموز مشغول به کار آمل
260 زینب غلامعلی تبار (شماره پروانه: 1789) 1789 زینب غلامعلی تبار کارآموز مشغول به کار بابل
261 فرشته وردی (شماره پروانه: 1788) 1788 فرشته وردی کارآموز مشغول به کار آمل
262 شکوفه داداشی (شماره پروانه: 1787) 1787 شکوفه داداشی کارآموز مشغول به کار آمل
263 سونا صادقی (شماره پروانه: 1786) 1786 سونا صادقی کارآموز مشغول به کار قایمشهر
264 فاطمه عقلمندی شیره جنین (شماره پروانه: 1785) 1785 فاطمه عقلمندی شیره جنین کارآموز مشغول به کار بابلسر
265 فریبا احمدکلایه (شماره پروانه: 1784) 1784 فریبا احمدکلایه کارآموز مشغول به کار رامسر
266 سیدکاظم آل هاشم (شماره پروانه: 1783) 1783 سیدکاظم آل هاشم کارآموز مشغول به کار بابل
267 فوزیه قاسم پور کردکلائی (شماره پروانه: 1782) 1782 فوزیه قاسم پور کردکلائی کارآموز مشغول به کار ساری
268 سیدمحمدرضا شانه دشتی (شماره پروانه: 1781) 1781 سیدمحمدرضا شانه دشتی کارآموز مشغول به کار چالوس
269 مائده حمیدزاده خنکدار (شماره پروانه: 1780) 1780 مائده حمیدزاده خنکدار کارآموز مشغول به کار قائمشهر
270 بهادر حمیدی (شماره پروانه: 1779) 1779 بهادر حمیدی کارآموز مشغول به کار مازندران
271 سمیه طالبی جوجاده (شماره پروانه: 1778) 1778 سمیه طالبی جوجاده وکیل مشغول به کار ساری
272 جواد رمضان پور اشکوری (شماره پروانه: 1777) 1777 جواد رمضان پور اشکوری کارآموز مشغول به کار بابلسر
273 سهیلا حقانی بائی (شماره پروانه: 1776) 1776 سهیلا حقانی بائی کارآموز مشغول به کار بابلسر
274 طاهره نبی زاده کفشگر (شماره پروانه: 1775) 1775 طاهره نبی زاده کفشگر کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
275 محمد حسین خانزاده فیروزجاه (شماره پروانه: 1774) 1774 محمد حسین خانزاده فیروزجاه کارآموز مشغول به کار آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت