جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 شعیب هخامنشی (شماره پروانه: 1718) 1718 شعیب هخامنشی کارآموز مشغول به کار تنکابن
252 سپیده رمضانی تبارامیری (شماره پروانه: 1724) 1724 سپیده رمضانی تبارامیری کارآموز مشغول به کار بابل
253 سبحان جمشیدی گرجی (شماره پروانه: 1673) 1673 سبحان جمشیدی گرجی کارآموز مشغول به کار ساری
254 میثم حفاوتی طبری (شماره پروانه: 1708) 1708 میثم حفاوتی طبری وکیل مشغول به کار بابل
255 سیده فرشته موسوی (شماره پروانه: 1660) 1660 سیده فرشته موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
256 مجید رسولی (شماره پروانه: 1692) 1692 مجید رسولی وکیل مشغول به کار رامسر
257 مجتبی عابدی فیروزجایی (شماره پروانه: 1654) 1654 مجتبی عابدی فیروزجایی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
258 آلاله عموزاده (شماره پروانه: 1662) 1662 آلاله عموزاده کارآموز مشغول به کار بابل
259 یاسر عبدی (شماره پروانه: 1657) 1657 یاسر عبدی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
260 مجید اقاجانی افراپلی (شماره پروانه: 1668) 1668 مجید اقاجانی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
261 حسنعلی اسدپورجوجاده (شماره پروانه: 1656) 1656 حسنعلی اسدپورجوجاده کارآموز مشغول به کار ساری
262 مجید خلیل پورگرگانی (شماره پروانه: 1655) 1655 مجید خلیل پورگرگانی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
263 سمیرا مختارنژادعربی (شماره پروانه: 1667) 1667 سمیرا مختارنژادعربی کارآموز مشغول به کار بابلسر
264 ابوالفضل علاء (شماره پروانه: 1700) 1700 ابوالفضل علاء وکیل مشغول به کار نور
265 ناصر عباسیان فریدونی (شماره پروانه: 1681) 1681 ناصر عباسیان فریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
266 حسین تاری (شماره پروانه: 1280) 1280 حسین تاری وکیل مشغول به کار بابلسر
267 فاطمه قنبرزاده سماکوش (شماره پروانه: 1661) 1661 فاطمه قنبرزاده سماکوش کارآموز مشغول به کار بابل
268 احمد بحری (شماره پروانه: 1664) 1664 احمد بحری وکیل مشغول به کار نشتارود
269 ناصر محمودزاده (شماره پروانه: 1659) 1659 ناصر محمودزاده کارآموز مشغول به کار آمل
270 مهدی فلاح (شماره پروانه: 1665) 1665 مهدی فلاح کارآموز مشغول به کار ساری
271 پیمان حسینیان (شماره پروانه: 1671) 1671 پیمان حسینیان کارآموز مشغول به کار تنکابن
272 حوریه علیجانی روشن (شماره پروانه: 1701) 1701 حوریه علیجانی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
273 مهدی فتحی (شماره پروانه: 1658) 1658 مهدی فتحی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
274 مژده عصری (شماره پروانه: 1676) 1676 مژده عصری کارآموز مشغول به کار تنکابن
275 محمد فقیهان (شماره پروانه: 1695) 1695 محمد فقیهان کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت