جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 احمد بحری (شماره پروانه: 1664) 1664 احمد بحری وکیل مشغول به کار نشتارود
252 فاطمه قنبرزاده سماکوش (شماره پروانه: 1661) 1661 فاطمه قنبرزاده سماکوش کارآموز مشغول به کار بابل
253 مجتبی رحیمی قزوینی (شماره پروانه: 1713) 1713 مجتبی رحیمی قزوینی کارآموز مشغول به کار بابل
254 ناصر عباسیان فریدونی (شماره پروانه: 1681) 1681 ناصر عباسیان فریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
255 ناصر محمودزاده (شماره پروانه: 1659) 1659 ناصر محمودزاده کارآموز مشغول به کار آمل
256 مهسا مومنی (شماره پروانه: 1679) 1679 مهسا مومنی کارآموز مشغول به کار بابل
257 حوریه علیجانی روشن (شماره پروانه: 1701) 1701 حوریه علیجانی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
258 سمیرا مختارنژادعربی (شماره پروانه: 1667) 1667 سمیرا مختارنژادعربی کارآموز مشغول به کار بابلسر
259 مجید خلیل پورگرگانی (شماره پروانه: 1655) 1655 مجید خلیل پورگرگانی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
260 سیده سکینه هاشمیان (شماره پروانه: 1686) 1686 سیده سکینه هاشمیان کارآموز مشغول به کار بابل
261 پیمان حسینیان (شماره پروانه: 1671) 1671 پیمان حسینیان کارآموز مشغول به کار تنکابن
262 ابوالفضل علاء (شماره پروانه: 1700) 1700 ابوالفضل علاء وکیل مشغول به کار نور
263 سیده فرشته موسوی (شماره پروانه: 1660) 1660 سیده فرشته موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
264 مجید اقاجانی افراپلی (شماره پروانه: 1668) 1668 مجید اقاجانی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
265 مهدی فتحی (شماره پروانه: 1658) 1658 مهدی فتحی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
266 مریم نائیجی (شماره پروانه: 1666) 1666 مریم نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
267 علی درویش نژاد خنار (شماره پروانه: 1631) 1631 علی درویش نژاد خنار وکیل مشغول به کار قائمشهر
268 مهرآسا مهربان (شماره پروانه: 1636) 1636 مهرآسا مهربان وکیل مشغول به کار ساری
269 احمد قلی پور ملکشاه (شماره پروانه: 1628) 1628 احمد قلی پور ملکشاه وکیل مشغول به کار بابل
270 اباصلت سالاریان (شماره پروانه: 1627) 1627 اباصلت سالاریان وکیل مشغول به کار نوشهر
271 ناصر نوروزی (شماره پروانه: 1626) 1626 ناصر نوروزی وکیل مشغول به کار قائمشهر
272 ابراهیم شیرپنجه حور (شماره پروانه: 1632) 1632 ابراهیم شیرپنجه حور وکیل مشغول به کار عباس آباد
273 اسحق حبیبی (شماره پروانه: 1633) 1633 اسحق حبیبی وکیل مشغول به کار رامسر
274 آذین طالبی بریجانی (شماره پروانه: 1635) 1635 آذین طالبی بریجانی وکیل مشغول به کار ساری
275 عبدالرحمان رضاپورآکردی (شماره پروانه: 1625) 1625 عبدالرحمان رضاپورآکردی وکیل مشغول به کار نکا

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت