جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 احد بهمنی (شماره پروانه: 1694) 1694 احد بهمنی کارآموز مشغول به کار بابلسر
252 حسین تاری (شماره پروانه: 1280) 1280 حسین تاری وکیل مشغول به کار بابلسر
253 آلاله عموزاده (شماره پروانه: 1662) 1662 آلاله عموزاده کارآموز مشغول به کار بابل
254 مژده عصری (شماره پروانه: 1676) 1676 مژده عصری کارآموز مشغول به کار تنکابن
255 میثم حفاوتی طبری (شماره پروانه: 1708) 1708 میثم حفاوتی طبری وکیل مشغول به کار بابل
256 احمد اسفندیاری (شماره پروانه: 1663) 1663 احمد اسفندیاری وکیل مشغول به کار ساری
257 سیده سکینه هاشمیان (شماره پروانه: 1686) 1686 سیده سکینه هاشمیان کارآموز مشغول به کار بابل
258 ناصر عباسیان فریدونی (شماره پروانه: 1681) 1681 ناصر عباسیان فریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
259 ابوالفضل علاء (شماره پروانه: 1700) 1700 ابوالفضل علاء وکیل مشغول به کار نور
260 مریم نائیجی (شماره پروانه: 1666) 1666 مریم نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
261 احمد بحری (شماره پروانه: 1664) 1664 احمد بحری وکیل مشغول به کار نشتارود
262 سمیرا مختارنژادعربی (شماره پروانه: 1667) 1667 سمیرا مختارنژادعربی کارآموز مشغول به کار بابلسر
263 سیدجواد مجیدی (شماره پروانه: 1722) 1722 سیدجواد مجیدی کارآموز مشغول به کار آمل
264 مجید خلیل پورگرگانی (شماره پروانه: 1655) 1655 مجید خلیل پورگرگانی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
265 سیده فرشته موسوی (شماره پروانه: 1660) 1660 سیده فرشته موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
266 حبیب اله نشتاعلی (شماره پروانه: 1706) 1706 حبیب اله نشتاعلی وکیل مشغول به کار نشتارود
267 مجید اقاجانی افراپلی (شماره پروانه: 1668) 1668 مجید اقاجانی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
268 حسنعلی اسدپورجوجاده (شماره پروانه: 1656) 1656 حسنعلی اسدپورجوجاده کارآموز مشغول به کار ساری
269 محمد فقیهان (شماره پروانه: 1695) 1695 محمد فقیهان کارآموز مشغول به کار ساری
270 سبحان جمشیدی گرجی (شماره پروانه: 1673) 1673 سبحان جمشیدی گرجی کارآموز مشغول به کار ساری
271 مهدی فتحی (شماره پروانه: 1658) 1658 مهدی فتحی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
272 حوریه علیجانی روشن (شماره پروانه: 1701) 1701 حوریه علیجانی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
273 پیمان حسینیان (شماره پروانه: 1671) 1671 پیمان حسینیان کارآموز مشغول به کار تنکابن
274 مهدی فلاح (شماره پروانه: 1665) 1665 مهدی فلاح کارآموز مشغول به کار ساری
275 ناصر محمودزاده (شماره پروانه: 1659) 1659 ناصر محمودزاده کارآموز مشغول به کار آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت