جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 حسین تاری (شماره پروانه: 1280) 1280 حسین تاری وکیل مشغول به کار بابلسر
252 فاطمه قنبرزاده سماکوش (شماره پروانه: 1661) 1661 فاطمه قنبرزاده سماکوش کارآموز مشغول به کار بابل
253 مجید خلیل پورگرگانی (شماره پروانه: 1655) 1655 مجید خلیل پورگرگانی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
254 سیده سکینه هاشمیان (شماره پروانه: 1686) 1686 سیده سکینه هاشمیان کارآموز مشغول به کار بابل
255 احمد اسفندیاری (شماره پروانه: 1663) 1663 احمد اسفندیاری وکیل مشغول به کار ساری
256 سیده فرشته موسوی (شماره پروانه: 1660) 1660 سیده فرشته موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
257 مجید علیزاده کیوانی (شماره پروانه: 1714) 1714 مجید علیزاده کیوانی کارآموز مشغول به کار تنکابن
258 مجید رسولی (شماره پروانه: 1692) 1692 مجید رسولی وکیل مشغول به کار رامسر
259 آلاله عموزاده (شماره پروانه: 1662) 1662 آلاله عموزاده کارآموز مشغول به کار بابل
260 یاسر عبدی (شماره پروانه: 1657) 1657 یاسر عبدی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
261 احمد بحری (شماره پروانه: 1664) 1664 احمد بحری وکیل مشغول به کار نشتارود
262 مریم نائیجی (شماره پروانه: 1666) 1666 مریم نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
263 ابوالفضل علاء (شماره پروانه: 1700) 1700 ابوالفضل علاء وکیل مشغول به کار نور
264 حسنعلی اسدپورجوجاده (شماره پروانه: 1656) 1656 حسنعلی اسدپورجوجاده کارآموز مشغول به کار ساری
265 محمد فقیهان (شماره پروانه: 1695) 1695 محمد فقیهان کارآموز مشغول به کار ساری
266 سبحان جمشیدی گرجی (شماره پروانه: 1673) 1673 سبحان جمشیدی گرجی کارآموز مشغول به کار ساری
267 مهدی فتحی (شماره پروانه: 1658) 1658 مهدی فتحی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
268 حوریه علیجانی روشن (شماره پروانه: 1701) 1701 حوریه علیجانی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
269 پیمان حسینیان (شماره پروانه: 1671) 1671 پیمان حسینیان کارآموز مشغول به کار تنکابن
270 مهدی فلاح (شماره پروانه: 1665) 1665 مهدی فلاح کارآموز مشغول به کار ساری
271 ناصر محمودزاده (شماره پروانه: 1659) 1659 ناصر محمودزاده کارآموز مشغول به کار آمل
272 طاهره کیاکجوری (شماره پروانه: 1670) 1670 طاهره کیاکجوری کارآموز مشغول به کار نوشهر
273 محمدحسن صیاد (شماره پروانه: 1194) 1194 محمدحسن صیاد وکیل مشغول به کار بهشهر
274 حبیب اله نشتاعلی (شماره پروانه: 1706) 1706 حبیب اله نشتاعلی وکیل مشغول به کار نشتارود
275 ناصر عباسیان فریدونی (شماره پروانه: 1681) 1681 ناصر عباسیان فریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت