جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 امین رادمان (شماره پروانه: 1791) 1791 امین رادمان کارآموز مشغول به کار تنکابن
252 عادله اسدی (شماره پروانه: 1790) 1790 عادله اسدی کارآموز مشغول به کار آمل
253 زینب غلامعلی تبار (شماره پروانه: 1789) 1789 زینب غلامعلی تبار کارآموز مشغول به کار بابل
254 فرشته وردی (شماره پروانه: 1788) 1788 فرشته وردی کارآموز مشغول به کار آمل
255 شکوفه داداشی (شماره پروانه: 1787) 1787 شکوفه داداشی کارآموز مشغول به کار آمل
256 سونا صادقی (شماره پروانه: 1786) 1786 سونا صادقی کارآموز مشغول به کار قایمشهر
257 فاطمه عقلمندی شیره جنین (شماره پروانه: 1785) 1785 فاطمه عقلمندی شیره جنین کارآموز مشغول به کار بابلسر
258 فریبا احمدکلایه (شماره پروانه: 1784) 1784 فریبا احمدکلایه کارآموز مشغول به کار رامسر
259 سیدکاظم آل هاشم (شماره پروانه: 1783) 1783 سیدکاظم آل هاشم کارآموز مشغول به کار بابل
260 فوزیه قاسم پور کردکلائی (شماره پروانه: 1782) 1782 فوزیه قاسم پور کردکلائی کارآموز مشغول به کار ساری
261 سیدمحمدرضا شانه دشتی (شماره پروانه: 1781) 1781 سیدمحمدرضا شانه دشتی کارآموز مشغول به کار چالوس
262 مائده حمیدزاده خنکدار (شماره پروانه: 1780) 1780 مائده حمیدزاده خنکدار کارآموز مشغول به کار قائمشهر
263 بهادر حمیدی (شماره پروانه: 1779) 1779 بهادر حمیدی کارآموز مشغول به کار مازندران
264 سمیه طالبی جوجاده (شماره پروانه: 1778) 1778 سمیه طالبی جوجاده وکیل مشغول به کار ساری
265 جواد رمضان پور اشکوری (شماره پروانه: 1777) 1777 جواد رمضان پور اشکوری کارآموز مشغول به کار بابلسر
266 سهیلا حقانی بائی (شماره پروانه: 1776) 1776 سهیلا حقانی بائی کارآموز مشغول به کار بابلسر
267 طاهره نبی زاده کفشگر (شماره پروانه: 1775) 1775 طاهره نبی زاده کفشگر کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
268 محمد حسین خانزاده فیروزجاه (شماره پروانه: 1774) 1774 محمد حسین خانزاده فیروزجاه کارآموز مشغول به کار آمل
269 حمزه امینی نیا (شماره پروانه: 1773) 1773 حمزه امینی نیا وکیل مشغول به کار نوشهر
270 کاظم الهی (شماره پروانه: 1772) 1772 کاظم الهی وکیل مشغول به کار آمل
271 رجبعلی ابراهیمی ساروکلائی (شماره پروانه: 1770) 1770 رجبعلی ابراهیمی ساروکلائی وکیل مشغول به کار قایمشهر
272 سیدضیاء امامی (شماره پروانه: 1769) 1769 سیدضیاء امامی کارآموز مشغول به کار تنکابن
273 محمدعلی نقوی مرمتی (شماره پروانه: 1765) 1765 محمدعلی نقوی مرمتی وکیل مشغول به کار ساری
274 حسین بهرام پور (شماره پروانه: 1766) 1766 حسین بهرام پور کارآموز مشغول به کار جویبار
275 اکبر بهمنی (شماره پروانه: 1764) 1764 اکبر بهمنی وکیل مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت