جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 لیلا احمدنژاد (شماره پروانه: 1612) 1612 لیلا احمدنژاد کارآموز مشغول به کار محمودآباد
252 مهرآسا مهربان (شماره پروانه: 1636) 1636 مهرآسا مهربان وکیل مشغول به کار ساری
253 ولی الله اسلامی (شماره پروانه: 1614) 1614 ولی الله اسلامی کارآموز مشغول به کار رامسر
254 سیدجعفر فتاحی (شماره پروانه: 1634) 1634 سیدجعفر فتاحی وکیل مشغول به کار کیاسر
255 زاهد جهاندار (شماره پروانه: 1624) 1624 زاهد جهاندار وکیل مشغول به کار کجور
256 سمیه امیری (شماره پروانه: 1675) 1675 سمیه امیری کارآموز مشغول به کار تنکابن
257 طوبی آبادیان (شماره پروانه: 1649) 1649 طوبی آبادیان وکیل مشغول به کار بابل
258 سحر دیوانی شیشوان (شماره پروانه: 1678) 1678 سحر دیوانی شیشوان کارآموز مشغول به کار قائمشهر
259 مهرنوش حیدریان (شماره پروانه: 1646) 1646 مهرنوش حیدریان وکیل مشغول به کار رامسر
260 سیده طاهره میری چهارطاق بنی (شماره پروانه: 1648) 1648 سیده طاهره میری چهارطاق بنی وکیل مشغول به کار جویبار
261 سیدمحمدرضا نجفی مرزبالی (شماره پروانه: 1629) 1629 سیدمحمدرضا نجفی مرزبالی وکیل مشغول به کار بابل
262 احمد قلی پور ملکشاه (شماره پروانه: 1628) 1628 احمد قلی پور ملکشاه وکیل مشغول به کار بابل
263 اباصلت سالاریان (شماره پروانه: 1627) 1627 اباصلت سالاریان وکیل مشغول به کار نوشهر
264 ناصر نوروزی (شماره پروانه: 1626) 1626 ناصر نوروزی وکیل مشغول به کار قائمشهر
265 ایرج مقصودیان (شماره پروانه: 1643) 1643 ایرج مقصودیان وکیل مشغول به کار چمستان
266 مرتضی اسماعیلی آزاد (شماره پروانه: 1620) 1620 مرتضی اسماعیلی آزاد وکیل مشغول به کار ساری
267 آذین طالبی بریجانی (شماره پروانه: 1635) 1635 آذین طالبی بریجانی وکیل مشغول به کار ساری
268 عبدالرحمان رضاپورآکردی (شماره پروانه: 1625) 1625 عبدالرحمان رضاپورآکردی وکیل مشغول به کار نکا
269 علی درویش نژاد خنار (شماره پروانه: 1631) 1631 علی درویش نژاد خنار وکیل مشغول به کار قائمشهر
270 بهلول کاظمی ویسری (شماره پروانه: 1622) 1622 بهلول کاظمی ویسری وکیل مشغول به کار ساری
271 نوربخش شمس ناتری (شماره پروانه: 1623) 1623 نوربخش شمس ناتری وکیل مشغول به کار کلاردشت
272 رجبعلی بوداغی (شماره پروانه: 1630) 1630 رجبعلی بوداغی وکیل مشغول به کار قائمشهر
273 اسحق حبیبی (شماره پروانه: 1633) 1633 اسحق حبیبی وکیل مشغول به کار رامسر
274 ابراهیم شیرپنجه حور (شماره پروانه: 1632) 1632 ابراهیم شیرپنجه حور وکیل مشغول به کار عباس آباد
275 محمدرضا رضوانی ثانی جویباری (شماره پروانه: 1621) 1621 محمدرضا رضوانی ثانی جویباری وکیل مشغول به کار جویبار

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت