جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
251 رشید بخشنده (شماره پروانه: 1758) 1758 رشید بخشنده کارآموز مشغول به کار ساری
252 یوسف خان زاده مقدم (شماره پروانه: 1750) 1750 یوسف خان زاده مقدم کارآموز مشغول به کار قائمشهر
253 مریم قلی نژاد (شماره پروانه: 1704) 1704 مریم قلی نژاد کارآموز مشغول به کار ساری
254 مهرداد طالبیان (شماره پروانه: 1688) 1688 مهرداد طالبیان کارآموز مشغول به کار بابل
255 محسن غراباق زندی (شماره پروانه: 1698) 1698 محسن غراباق زندی وکیل مشغول به کار چالوس
256 محمد گلشیک (شماره پروانه: 1702) 1702 محمد گلشیک کارآموز مشغول به کار بابل
257 طاهره علی زاده معلم (شماره پروانه: 1705) 1705 طاهره علی زاده معلم کارآموز مشغول به کار بابل
258 لیلی علی تبار فیروزجایی (شماره پروانه: 1689) 1689 لیلی علی تبار فیروزجایی کارآموز مشغول به کار بابل
259 سید ناصر نورمحمدحسینی (شماره پروانه: 632) 632 سید ناصر نورمحمدحسینی وکیل مشغول به کار آمل
260 مبین تهمتنی (شماره پروانه: 1728) 1728 مبین تهمتنی وکیل مشغول به کار گتاب
261 اتنا مدانلوجویباری (شماره پروانه: 1719) 1719 اتنا مدانلوجویباری کارآموز مشغول به کار ساری
262 ابراهیم امانی جویباری (شماره پروانه: 1710) 1710 ابراهیم امانی جویباری کارآموز مشغول به کار ساری
263 حسین جانبازی شورکائی (شماره پروانه: 1729) 1729 حسین جانبازی شورکائی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
264 سعیدرضا کمیلیان (شماره پروانه: 1730) 1730 سعیدرضا کمیلیان وکیل مشغول به کار نوشهر
265 محمدابراهیم مجیدی (شماره پروانه: 1731) 1731 محمدابراهیم مجیدی وکیل مشغول به کار آمل
266 مهدی زاهدیان (شماره پروانه: 1691) 1691 مهدی زاهدیان کارآموز مشغول به کار بابل
267 عباس زعفری (شماره پروانه: 1712) 1712 عباس زعفری کارآموز مشغول به کار ساری
268 زینب حبیبی (شماره پروانه: 1733) 1733 زینب حبیبی وکیل مشغول به کار ساری
269 منیره السادات قریشی امیری (شماره پروانه: 1175) 1175 منیره السادات قریشی امیری وکیل مشغول به کار دابودشت
270 شعیب هخامنشی (شماره پروانه: 1718) 1718 شعیب هخامنشی کارآموز مشغول به کار تنکابن
271 سیدایمان نوشادی (شماره پروانه: 1281) 1281 سیدایمان نوشادی وکیل مشغول به کار کیاکلا
272 حسن مرتضی زاده (شماره پروانه: 1069) 1069 حسن مرتضی زاده وکیل مشغول به کار بابل
273 سیدفردین میراشرف الدین (شماره پروانه: 1699) 1699 سیدفردین میراشرف الدین وکیل مشغول به کار کلاردشت
274 محمدصادق فرخ سیر (شماره پروانه: 1715) 1715 محمدصادق فرخ سیر کارآموز مشغول به کار نور
275 حسن یداله زاده سرستی (شماره پروانه: 1707) 1707 حسن یداله زاده سرستی کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت