جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
26 فرح خلیلی (شماره پروانه: 2301) 2301 فرح خلیلی وکیل مشغول به کار قائمشهر
27 محمدعلی میرزائی عربی (شماره پروانه: 2300) 2300 محمدعلی میرزائی عربی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
28 زینب کمانگرحسن کلا (شماره پروانه: 2276) 2276 زینب کمانگرحسن کلا کارآموز مشغول به کار بابل
29 سیده فاطمه مقدس نیاک (شماره پروانه: 2275) 2275 سیده فاطمه مقدس نیاک کارآموز مشغول به کار آمل
30 محبوبه  داودی مقدم (شماره پروانه: 2274) 2274 محبوبه داودی مقدم وکیل مشغول به کار بابل
31 سکینه میرزائی (شماره پروانه: 2273) 2273 سکینه میرزائی کارآموز مشغول به کار آمل
32 علیرضا علیجانزاده فیروزی (شماره پروانه: 2272) 2272 علیرضا علیجانزاده فیروزی کارآموز مشغول به کار آمل
33 مریم جعفرزاده (شماره پروانه: 2271) 2271 مریم جعفرزاده کارآموز مشغول به کار بابل
34 امیرحسین عباسی شکتائی (شماره پروانه: 2270) 2270 امیرحسین عباسی شکتائی کارآموز مشغول به کار ساری
35 مسعود مسعودی (شماره پروانه: 2269) 2269 مسعود مسعودی کارآموز مشغول به کار بهشهر
36 آذین اسلامی (شماره پروانه: 2268) 2268 آذین اسلامی کارآموز مشغول به کار ساری
37 عابد رمضانی (شماره پروانه: 2267) 2267 عابد رمضانی کارآموز مشغول به کار بابلسر
38 احمد خجسته (شماره پروانه: 2266) 2266 احمد خجسته کارآموز مشغول به کار نکا
39 مریم غلام پور درزی (شماره پروانه: 2265) 2265 مریم غلام پور درزی کارآموز مشغول به کار بابل
40 امیرحسین سام دلیری (شماره پروانه: 2264) 2264 امیرحسین سام دلیری کارآموز مشغول به کار نوشهر
41 سیده معصومه موسوی (شماره پروانه: 2299) 2299 سیده معصومه موسوی کارآموز مشغول به کار آمل
42 مصطفی قاسمی (شماره پروانه: 2263) 2263 مصطفی قاسمی کارآموز مشغول به کار جویبار
43 مجتبی کیان (شماره پروانه: 2262) 2262 مجتبی کیان کارآموز مشغول به کار بابل
44 سیدرضا حسینی ونوش (شماره پروانه: 2261) 2261 سیدرضا حسینی ونوش کارآموز مشغول به کار نوشهر
45 نسرین کریمی یارم گنبد (شماره پروانه: 2260) 2260 نسرین کریمی یارم گنبد کارآموز مشغول به کار رامسر
46 فریده سامعی (شماره پروانه: 2259) 2259 فریده سامعی کارآموز مشغول به کار جویبار
47 علی اصغر طاهری پرکوهی (شماره پروانه: 2258) 2258 علی اصغر طاهری پرکوهی کارآموز مشغول به کار ساری
48 حسین پناهی گرجی (شماره پروانه: 2257) 2257 حسین پناهی گرجی کارآموز مشغول به کار بهشهر
49 مرضیه یوسفی (شماره پروانه: 2256) 2256 مرضیه یوسفی کارآموز مشغول به کار آمل
50 علیرضا متین (شماره پروانه: 2255) 2255 علیرضا متین کارآموز مشغول به کار نوشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت