جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانهنزولی نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 جواد لطفی (شماره پروانه: 1) 1 جواد لطفی وکیل فوت شده آمل
2 محمود مافی (شماره پروانه: 2) 2 محمود مافی وکیل فوت شده نوشهر
3 محمدناصر مشاور (شماره پروانه: 3) 3 محمدناصر مشاور وکیل فوت شده ساری
4 ابراهیم شهیدی (شماره پروانه: 5) 5 ابراهیم شهیدی وکیل فوت شده ساری
5 محمود اصغرپور (شماره پروانه: 7) 7 محمود اصغرپور وکیل فوت شده بابل
6 یداله روحی لاریجانی (شماره پروانه: 10) 10 یداله روحی لاریجانی وکیل فوت شده بابل
7 عبدالباقی رحمانیان (شماره پروانه: 11) 11 عبدالباقی رحمانیان وکیل بازنشسته ساری
8 علی فرزامی (شماره پروانه: 15) 15 علی فرزامی وکیل فوت شده بابل
9 منوچهر شایگان (شماره پروانه: 17) 17 منوچهر شایگان وکیل مشغول به کار نوشهر
10 سعادت مقیمی (شماره پروانه: 18) 18 سعادت مقیمی وکیل بازنشسته قائمشهر
11 حسین مفتاح (شماره پروانه: 19) 19 حسین مفتاح وکیل بازنشسته آمل
12 علی امانی (شماره پروانه: 20) 20 علی امانی وکیل مشغول به کار آمل
13 نصراله رحمتیان (شماره پروانه: 22) 22 نصراله رحمتیان وکیل انتقال دائم به کانون دیگر ساری
14 رحمان وهابی (شماره پروانه: 23) 23 رحمان وهابی وکیل فوت شده تنکابن
15 پرویز نیک منش (شماره پروانه: 24) 24 پرویز نیک منش وکیل مشغول به کار بابلسر
16 داود دیوسالار (شماره پروانه: 25) 25 داود دیوسالار وکیل فوت شده نور
17 عزیز یانوق (شماره پروانه: 26) 26 عزیز یانوق وکیل بازنشسته ساری
18 علی اکبر مشایخیان (شماره پروانه: 27) 27 علی اکبر مشایخیان وکیل مشغول به کار تنکابن
19 قاسم زابلی (شماره پروانه: 28) 28 قاسم زابلی وکیل بازنشسته قائمشهر
20 محمدرضا روحانی (شماره پروانه: 29) 29 محمدرضا روحانی وکیل فوت شده بابل
21 علی مهرگان (شماره پروانه: 30) 30 علی مهرگان وکیل فوت شده ساری
22 ناصر دالائی (شماره پروانه: 31) 31 ناصر دالائی وکیل فوت شده تنکابن
23 منصور کاوه حقیقی (شماره پروانه: 32) 32 منصور کاوه حقیقی وکیل مشغول به کار نوشهر
24 سیدعلی حسینی (شماره پروانه: 33) 33 سیدعلی حسینی وکیل مشغول به کار نوشهر
25 احمد صرافی (شماره پروانه: 34) 34 احمد صرافی وکیل بازنشسته آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت