جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
76 حسین خانلری بهنمیری (شماره پروانه: 2347) 2347 حسین خانلری بهنمیری وکیل مشغول به کار بابلسر
77 زینب خادمی (شماره پروانه: 1592) 1592 زینب خادمی وکیل مشغول به کار سادات محله
78 فاطمه راسخی (شماره پروانه: 1131) 1131 فاطمه راسخی وکیل مشغول به کار میاندرود
79 ابراهیم صفرزاده (شماره پروانه: 1258) 1258 ابراهیم صفرزاده وکیل مشغول به کار لاریجان
80 قاسم غلام دخت پائین رودپشتی (شماره پروانه: 2139) 2139 قاسم غلام دخت پائین رودپشتی وکیل مشغول به کار جویبار
81 سیده فاطمه موسوی (شماره پروانه: 2296) 2296 سیده فاطمه موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
82 مهدی شوقی نژاد (شماره پروانه: 1344) 1344 مهدی شوقی نژاد وکیل مشغول به کار عباس آباد
83 آرزو نائیجی (شماره پروانه: 2067) 2067 آرزو نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
84 مهین صلواتی بیشه (شماره پروانه: 2220) 2220 مهین صلواتی بیشه کارآموز مشغول به کار بابل
85 زهرا عبدی نوذری (شماره پروانه: 682) 682 زهرا عبدی نوذری وکیل مشغول به کار ساری
86 علی محمدپور (شماره پروانه: 208) 208 علی محمدپور وکیل مشغول به کار نوشهر
87 اسماعیل باغبانی کناری (شماره پروانه: 500) 500 اسماعیل باغبانی کناری وکیل مشغول به کار فریدونکنار
88 سیدنبی اله جلالیان  (شماره پروانه: 1983) 1983 سیدنبی اله جلالیان وکیل مشغول به کار محمودآباد
89 محمد کوزه گرکالجی (شماره پروانه: 2141) 2141 محمد کوزه گرکالجی وکیل مشغول به کار نور
90 سیدشفیع حسینی (شماره پروانه: 534) 534 سیدشفیع حسینی وکیل مشغول به کار عباس آباد
91 عباس مقدس زاده (شماره پروانه: 98) 98 عباس مقدس زاده وکیل مشغول به کار بابل
92 سعید عبدالرحیمی صادق (شماره پروانه: 1794) 1794 سعید عبدالرحیمی صادق وکیل مشغول به کار تنکابن
93 سودابه طالبی قادیکلایی (شماره پروانه: 1932) 1932 سودابه طالبی قادیکلایی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
94 حسین زرین مهر (شماره پروانه: 975) 975 حسین زرین مهر وکیل مشغول به کار بابل
95 مهدی کمالی (شماره پروانه: 356) 356 مهدی کمالی وکیل مشغول به کار نوشهر
96 طاهره کیاکجوری (شماره پروانه: 1670) 1670 طاهره کیاکجوری وکیل مشغول به کار نوشهر
97 سمانه سبزی کار (شماره پروانه: 1375) 1375 سمانه سبزی کار وکیل مشغول به کار لاریجان
98 فاطمه رجبی دارابی (شماره پروانه: 1263) 1263 فاطمه رجبی دارابی وکیل مشغول به کار قائمشهر
99 سپیده رمضانی تبار امیری (شماره پروانه: 1724) 1724 سپیده رمضانی تبار امیری وکیل مشغول به کار نوشهر
100 هانی عباسیان (شماره پروانه: 1451) 1451 هانی عباسیان وکیل مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت