جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 علی غنی نتاج درزی نقیبی (شماره پروانه: 1323) 1323 علی غنی نتاج درزی نقیبی وکیل مشغول به کار بابلسر
2 فاطمه خادمی (شماره پروانه: 1578) 1578 فاطمه خادمی وکیل مشغول به کار نور
3 شیرزاد گرجی نژاد (شماره پروانه: 864) 864 شیرزاد گرجی نژاد وکیل مشغول به کار قائمشهر
4 حسن رمضانی (شماره پروانه: 598) 598 حسن رمضانی وکیل مشغول به کار آمل
5 سیدجواد فرزادی (شماره پروانه: 117) 117 سیدجواد فرزادی وکیل مشغول به کار ساری
6 مهرگان ریحانی (شماره پروانه: 1216) 1216 مهرگان ریحانی وکیل مشغول به کار تنکابن
7 جواد رمضان پور اشکوری (شماره پروانه: 1777) 1777 جواد رمضان پور اشکوری وکیل مشغول به کار بابلسر
8 میثم خسروانی (شماره پروانه: 2125) 2125 میثم خسروانی وکیل مشغول به کار بابلسر
9 نادعلی عباسپور (شماره پروانه: 289) 289 نادعلی عباسپور وکیل مشغول به کار ساری
10 مریم شمس (شماره پروانه: 1058) 1058 مریم شمس وکیل مشغول به کار ساری
11 منیره السادات قریشی امیری (شماره پروانه: 1175) 1175 منیره السادات قریشی امیری وکیل مشغول به کار امیرکلا
12 ناهید  خیری   (شماره پروانه: 2049) 2049 ناهید خیری کارآموز مشغول به کار نور
13 زهرا معصومی (شماره پروانه: 1965) 1965 زهرا معصومی وکیل مشغول به کار ساری
14 فرشته عرب کوهسار (شماره پروانه: 2295) 2295 فرشته عرب کوهسار کارآموز مشغول به کار بهشهر
15 حوریه رجبی کیاسری (شماره پروانه: 1275) 1275 حوریه رجبی کیاسری وکیل مشغول به کار ساری
16 سید ابراهیم حسینی نوذری (شماره پروانه: 1771) 1771 سید ابراهیم حسینی نوذری وکیل مشغول به کار گلوگاه
17 سارا خزائی کوهپر (شماره پروانه: 2219) 2219 سارا خزائی کوهپر کارآموز مشغول به کار نوشهر
18 محمد رحمتی فر (شماره پروانه: 1387) 1387 محمد رحمتی فر وکیل مشغول به کار خرم آباد
19 ابراهیم صفرزاده (شماره پروانه: 1258) 1258 ابراهیم صفرزاده وکیل مشغول به کار لاریجان
20 عبدالحمید دباغیان (شماره پروانه: 333) 333 عبدالحمید دباغیان وکیل مشغول به کار ساری
21 یاسر عبدی (شماره پروانه: 1657) 1657 یاسر عبدی وکیل مشغول به کار محمودآباد
22 صادق انتظامی (شماره پروانه: 1016) 1016 صادق انتظامی وکیل مشغول به کار قائمشهر
23 طیبه اسماعیل نتاج دیوکلائی (شماره پروانه: 758) 758 طیبه اسماعیل نتاج دیوکلائی وکیل مشغول به کار بابل
24 علیرضا دادش زاده  (شماره پروانه: 2140) 2140 علیرضا دادش زاده وکیل مشغول به کار قائمشهر
25 مهدی شوقی نژاد (شماره پروانه: 1344) 1344 مهدی شوقی نژاد وکیل مشغول به کار عباس آباد

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت