جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 محمدرضا عباسیان (شماره پروانه: 844) 844 محمدرضا عباسیان وکیل مشغول به کار بابل
2 ناصرالدین قوامی (شماره پروانه: 51) 51 ناصرالدین قوامی وکیل مشغول به کار آمل
3 مهرگان ریحانی (شماره پروانه: 1216) 1216 مهرگان ریحانی وکیل مشغول به کار تنکابن
4 افراسیاب ویلکی (شماره پروانه: 1433) 1433 افراسیاب ویلکی وکیل مشغول به کار چالوس
5 خدیجه کریمی فیروزجائی (شماره پروانه: 1365) 1365 خدیجه کریمی فیروزجائی وکیل مشغول به کار بابل
6 لیلا علی زاده (شماره پروانه: 1640) 1640 لیلا علی زاده وکیل مشغول به کار آمل
7 جواد رمضان پور اشکوری (شماره پروانه: 1777) 1777 جواد رمضان پور اشکوری وکیل مشغول به کار بابلسر
8 کیوان احسانی (شماره پروانه: 1950) 1950 کیوان احسانی کارآموز مشغول به کار آمل
9 جواد جلیل پور (شماره پروانه: 2083) 2083 جواد جلیل پور کارآموز مشغول به کار بابل
10 مجتبی احمدی (شماره پروانه: 2234) 2234 مجتبی احمدی کارآموز مشغول به کار آمل
11 مریم شمس (شماره پروانه: 1058) 1058 مریم شمس وکیل مشغول به کار ساری
12 علی غنی نتاج درزی نقیبی (شماره پروانه: 1323) 1323 علی غنی نتاج درزی نقیبی وکیل مشغول به کار بابلسر
13 شقایق واحد (شماره پروانه: 1505) 1505 شقایق واحد وکیل مشغول به کار آمل
14 صادق رستمی راد (شماره پروانه: 1561) 1561 صادق رستمی راد وکیل مشغول به کار ساری
15 منیره السادات قریشی امیری (شماره پروانه: 1175) 1175 منیره السادات قریشی امیری وکیل مشغول به کار امیرکلا
16 پدرام رشیدی (شماره پروانه: 1855) 1855 پدرام رشیدی وکیل مشغول به کار ساری
17 فرناز فلاحت پیشه (شماره پروانه: 1998) 1998 فرناز فلاحت پیشه وکیل مشغول به کار امیرکلا
18 سیدامین کاکوان (شماره پروانه: 2157) 2157 سیدامین کاکوان وکیل مشغول به کار رامسر
19 یاسر اکبرنتاج شوب (شماره پروانه: 779) 779 یاسر اکبرنتاج شوب وکیل مشغول به کار بابل
20 الهام آموزگار (شماره پروانه: 381) 381 الهام آموزگار وکیل مشغول به کار آمل
21 شریعت تفاوت (شماره پروانه: 660) 660 شریعت تفاوت وکیل مشغول به کار چالوس
22 عابدین کامل (شماره پروانه: 268) 268 عابدین کامل وکیل مشغول به کار قائمشهر
23 محمدرضا طلاچی لنگرودی (شماره پروانه: 994) 994 محمدرضا طلاچی لنگرودی وکیل مشغول به کار قائمشهر
24 علی اکبر احمدی راد (شماره پروانه: 183) 183 علی اکبر احمدی راد وکیل مشغول به کار آمل
25 علیرضا محمودیان (شماره پروانه: 505) 505 علیرضا محمودیان وکیل مشغول به کار رامسر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت