جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 ابوذر حیدری ظهیری (شماره پروانه: 784) 784 ابوذر حیدری ظهیری وکیل مشغول به کار بهشهر
2 علی اصغر حق شناس گتابی (شماره پروانه: 73) 73 علی اصغر حق شناس گتابی وکیل مشغول به کار بابل
3 احمد ایزدی آملی (شماره پروانه: 635) 635 احمد ایزدی آملی وکیل مشغول به کار آمل
4 نوروزعلی قنبرزاده افروزی (شماره پروانه: 1533) 1533 نوروزعلی قنبرزاده افروزی وکیل مشغول به کار بابل
5 یاسر عبدی (شماره پروانه: 1657) 1657 یاسر عبدی وکیل مشغول به کار محمودآباد
6 عادله میرزازاده (شماره پروانه: 1810) 1810 عادله میرزازاده وکیل مشغول به کار گتاب
7 سیده سمانه تقوی (شماره پروانه: 1949) 1949 سیده سمانه تقوی وکیل مشغول به کار چمستان
8 مسیحا عبدالهی فر (شماره پروانه: 2110) 2110 مسیحا عبدالهی فر کارآموز مشغول به کار تنکابن
9 احمد خجسته (شماره پروانه: 2266) 2266 احمد خجسته کارآموز مشغول به کار نکا
10 مجتبی رضا زاده تلوکلائی (شماره پروانه: 1178) 1178 مجتبی رضا زاده تلوکلائی وکیل مشغول به کار ساری
11 محمدحسین امیری عالیه کلائی (شماره پروانه: 1447) 1447 محمدحسین امیری عالیه کلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
12 اسفندیار بهمند (شماره پروانه: 439) 439 اسفندیار بهمند وکیل مشغول به کار بابل
13 خداداد محمودبابوئی (شماره پروانه: 1518) 1518 خداداد محمودبابوئی وکیل مشغول به کار کلاردشت
14 زینب خادمی (شماره پروانه: 1592) 1592 زینب خادمی وکیل مشغول به کار سادات محله
15 حدیثه دلیلی (شماره پروانه: 1744) 1744 حدیثه دلیلی وکیل مشغول به کار تنکابن
16 زهرا موحد اردکانی (شماره پروانه: 1874) 1874 زهرا موحد اردکانی وکیل مشغول به کار محمودآباد
17 رضا ابراهیمی (شماره پروانه: 2028) 2028 رضا ابراهیمی وکیل مشغول به کار نور
18 سمیه حیدری فیروزجائی (شماره پروانه: 1099) 1099 سمیه حیدری فیروزجائی وکیل مشغول به کار گتاب
19 اندیشه سپهری ایرائی (شماره پروانه: 1109) 1109 اندیشه سپهری ایرائی وکیل مشغول به کار دابودشت
20 محمدعلی حسین زاده درازکلا (شماره پروانه: 1424) 1424 محمدعلی حسین زاده درازکلا وکیل مشغول به کار بابل
21 حسین خانلری بهنمیری (شماره پروانه: 2347) 2347 حسین خانلری بهنمیری وکیل مشغول به کار بابلسر
22 محمد شیرزادنژاد (شماره پروانه: 948) 948 محمد شیرزادنژاد وکیل مشغول به کار سوادکوه
23 علی محمدپور (شماره پروانه: 208) 208 علی محمدپور وکیل مشغول به کار نوشهر
24 یاسر اکبرنتاج شوب (شماره پروانه: 779) 779 یاسر اکبرنتاج شوب وکیل مشغول به کار بابل
25 ثمره صیفی کار (شماره پروانه: 818) 818 ثمره صیفی کار وکیل مشغول به کار جویبار

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت