جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 سیدشفیع حسینی (شماره پروانه: 534) 534 سیدشفیع حسینی وکیل مشغول به کار عباس آباد
2 فاطمه رجبی دارابی (شماره پروانه: 1263) 1263 فاطمه رجبی دارابی وکیل مشغول به کار قائمشهر
3 فاطمه خادمی (شماره پروانه: 1578) 1578 فاطمه خادمی وکیل مشغول به کار نور
4 سپیده رمضانی تبار امیری (شماره پروانه: 1724) 1724 سپیده رمضانی تبار امیری وکیل مشغول به کار نوشهر
5 عباس مقدس زاده (شماره پروانه: 98) 98 عباس مقدس زاده وکیل مشغول به کار بابل
6 سیدعلی سادات حسینی (شماره پروانه: 1193) 1193 سیدعلی سادات حسینی وکیل مشغول به کار آمل
7 جواد طهماسبی (شماره پروانه: 1113) 1113 جواد طهماسبی وکیل مشغول به کار بابلسر
8 سیده گل آسا دادگر (شماره پروانه: 2109) 2109 سیده گل آسا دادگر کارآموز مشغول به کار ساری
9 مریم غلام پور درزی (شماره پروانه: 2265) 2265 مریم غلام پور درزی کارآموز مشغول به کار بابل
10 صادق انتظامی (شماره پروانه: 1016) 1016 صادق انتظامی وکیل مشغول به کار قائمشهر
11 سیده محدثه محمدی هریکنده (شماره پروانه: 1037) 1037 سیده محدثه محمدی هریکنده وکیل مشغول به کار گلوگاه
12 قاسم فلاح تاجی (شماره پروانه: 1256) 1256 قاسم فلاح تاجی وکیل مشغول به کار ساری
13 علی راعی (شماره پروانه: 2188) 2188 علی راعی وکیل مشغول به کار آمل
14 ابوالفضل نجفی علمدار محلی (شماره پروانه: 887) 887 ابوالفضل نجفی علمدار محلی وکیل مشغول به کار بهشهر
15 عبدالحمید دباغیان (شماره پروانه: 333) 333 عبدالحمید دباغیان وکیل مشغول به کار ساری
16 نورعلی شکری افرا (شماره پروانه: 714) 714 نورعلی شکری افرا وکیل مشغول به کار قائمشهر
17 نوروزعلی قنبرزاده افروزی (شماره پروانه: 1533) 1533 نوروزعلی قنبرزاده افروزی وکیل مشغول به کار بابل
18 یاسر عبدی (شماره پروانه: 1657) 1657 یاسر عبدی وکیل مشغول به کار محمودآباد
19 مریم قربان نیا دلاور (شماره پروانه: 1809) 1809 مریم قربان نیا دلاور وکیل مشغول به کار بابل
20 زهرا مازندرانی (شماره پروانه: 1948) 1948 زهرا مازندرانی کارآموز مشغول به کار رامسر
21 عشقعلی فدوی (شماره پروانه: 233) 233 عشقعلی فدوی وکیل مشغول به کار قائمشهر
22 علیرضا موسی پسندی (شماره پروانه: 572) 572 علیرضا موسی پسندی وکیل مشغول به کار عباس آباد
23 خداداد محمودبابوئی (شماره پروانه: 1518) 1518 خداداد محمودبابوئی وکیل مشغول به کار کلاردشت
24 زینب خادمی (شماره پروانه: 1592) 1592 زینب خادمی وکیل مشغول به کار سادات محله
25 حدیثه دلیلی (شماره پروانه: 1744) 1744 حدیثه دلیلی وکیل مشغول به کار تنکابن

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت