جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نامنزولی نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 آتنا آقاگل زاده دوتون (شماره پروانه: 2071) 2071 آتنا آقاگل زاده دوتون کارآموز مشغول به کار بابل
2 آتنا فلاح روشن (شماره پروانه: 2240) 2240 آتنا فلاح روشن کارآموز مشغول به کار بابلسر
3 آتیه عزیزی عالی زمینی (شماره پروانه: 1290) 1290 آتیه عزیزی عالی زمینی وکیل مشغول به کار بابل
4 آذین اسلامی (شماره پروانه: 2268) 2268 آذین اسلامی کارآموز مشغول به کار ساری
5 آذین طالبی بریجانی (شماره پروانه: 1635) 1635 آذین طالبی بریجانی وکیل مشغول به کار ساری
6 آرزو نائیجی (شماره پروانه: 2067) 2067 آرزو نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
7 آرزو شیرزادی فر (شماره پروانه: 1897) 1897 آرزو شیرزادی فر وکیل مشغول به کار ساری
8 آرزو پاشازانوسی (شماره پروانه: 2237) 2237 آرزو پاشازانوسی کارآموز مشغول به کار نوشهر
9 آرش قلی پور گودرزی (شماره پروانه: 1155) 1155 آرش قلی پور گودرزی وکیل مشغول به کار بابل
10 آرمین اخترکاوان (شماره پروانه: 2172) 2172 آرمین اخترکاوان وکیل مشغول به کار چالوس
11 آروین قاسم زاده فرد ننه کران (شماره پروانه: 1050) 1050 آروین قاسم زاده فرد ننه کران وکیل مشغول به کار نور
12 آریا صمدائی گله کلائی (شماره پروانه: 2343) 2343 آریا صمدائی گله کلائی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
13 آزاده رضایی شهمیری (شماره پروانه: 1834) 1834 آزاده رضایی شهمیری وکیل مشغول به کار شیرگاه
14 آزاده مددپور (شماره پروانه: 1251) 1251 آزاده مددپور کارآموز مشغول به کار کلاردشت
15 آزاده ذبیحی (شماره پروانه: 608) 608 آزاده ذبیحی وکیل مشغول به کار ساری
16 آزاده بروشک (شماره پروانه: 2318) 2318 آزاده بروشک وکیل مشغول به کار آمل
17 آزاده مجزا (شماره پروانه: 2076) 2076 آزاده مجزا کارآموز مشغول به کار ساری
18 آزاده قبادی (شماره پروانه: 1860) 1860 آزاده قبادی وکیل مشغول به کار آمل
19 آزیتا جوادی کوچکسرائی (شماره پروانه: 1304) 1304 آزیتا جوادی کوچکسرائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
20 آلاله عموزاده (شماره پروانه: 1662) 1662 آلاله عموزاده وکیل مشغول به کار کیاکلا
21 آلاله زرین خو (شماره پروانه: 2165) 2165 آلاله زرین خو وکیل مشغول به کار قائمشهر
22 آمنه یوسفی ابکسری (شماره پروانه: 1669) 1669 آمنه یوسفی ابکسری وکیل تودیع پروانه جویبار
23 آویشن مقیمی نیاکی (شماره پروانه: 1215) 1215 آویشن مقیمی نیاکی وکیل مشغول به کار آمل
24 آیت الله یعقوبی بشلی (شماره پروانه: 369) 369 آیت الله یعقوبی بشلی وکیل مشغول به کار آمل
25 آیت الله اکبرزاده (شماره پروانه: 1861) 1861 آیت الله اکبرزاده وکیل مشغول به کار دابودشت

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت