جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 مرجان غلامی لله مرزی  (شماره پروانه: 2016) 2016 مرجان غلامی لله مرزی وکیل مشغول به کار آمل
2 علی زرکوب (شماره پروانه: 2014) 2014 علی زرکوب وکیل مشغول به کار ساری
3 علی اکبر حسین پور (شماره پروانه: 2013) 2013 علی اکبر حسین پور وکیل مشغول به کار محمودآباد
4 علیرضا سیاهرودی (شماره پروانه: 2012) 2012 علیرضا سیاهرودی وکیل مشغول به کار قائمشهر
5 ایمان اسماعیلی چپی (شماره پروانه: 2011) 2011 ایمان اسماعیلی چپی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
6 سیدحجت اله محمدالحسینی (شماره پروانه: 2010) 2010 سیدحجت اله محمدالحسینی وکیل مشغول به کار چالوس
7 عبدالرضا محبتی (شماره پروانه: 2009) 2009 عبدالرضا محبتی وکیل مشغول به کار ساری
8 پوریا کشوری (شماره پروانه: 2006) 2006 پوریا کشوری وکیل مشغول به کار قائمشهر
9 مهسا فانی (شماره پروانه: 2015) 2015 مهسا فانی وکیل مشغول به کار آمل
10 مینا جعفری (شماره پروانه: 1454) 1454 مینا جعفری وکیل مشغول به کار نوشهر
11 حسین زعفری (شماره پروانه: 2007) 2007 حسین زعفری وکیل مشغول به کار ساری
12 علی فضلی درزی (شماره پروانه: 535) 535 علی فضلی درزی وکیل مشغول به کار آمل
13 محبوبه الیاسی (شماره پروانه: 2005) 2005 محبوبه الیاسی وکیل مشغول به کار آمل
14 مرتضی فلاح پور (شماره پروانه: 2000) 2000 مرتضی فلاح پور وکیل مشغول به کار بهشهر
15 سیدصادق یوسفی آبکسری (شماره پروانه: 2003) 2003 سیدصادق یوسفی آبکسری کارآموز مشغول به کار ساری
16 زهرا مراد کلاری (شماره پروانه: 2002) 2002 زهرا مراد کلاری وکیل مشغول به کار کلارآباد
17 محمدجعفر مسلمی سراجی (شماره پروانه: 2004) 2004 محمدجعفر مسلمی سراجی وکیل مشغول به کار بهشهر
18 سمیه باباجانزاده دون (شماره پروانه: 2001) 2001 سمیه باباجانزاده دون وکیل مشغول به کار بابل
19 حسین فلاح  (شماره پروانه: 1999) 1999 حسین فلاح وکیل مشغول به کار ساری
20 فرناز فلاحت پیشه (شماره پروانه: 1998) 1998 فرناز فلاحت پیشه وکیل مشغول به کار امیرکلا
21 سیدرحیم نجفی (شماره پروانه: 1997) 1997 سیدرحیم نجفی کارآموز مشغول به کار ساری
22 عبدالرحمن مقدسیان گلمایی (شماره پروانه: 1996) 1996 عبدالرحمن مقدسیان گلمایی کارآموز مشغول به کار ساری
23 امیرحسین واعظ زاده (شماره پروانه: 1995) 1995 امیرحسین واعظ زاده وکیل مشغول به کار نور
24 کیوان ستوده (شماره پروانه: 1994) 1994 کیوان ستوده وکیل مشغول به کار چالوس
25 یاسر رمضانی (شماره پروانه: 1993) 1993 یاسر رمضانی وکیل مشغول به کار نور

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت