جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 شقایق مولانا (شماره پروانه: 1909) 1909 شقایق مولانا وکیل مشغول به کار عباس آباد
2 علی زادمهر (شماره پروانه: 1908) 1908 علی زادمهر وکیل مشغول به کار ساری
3 سیداسمعیل میری (شماره پروانه: 1907) 1907 سیداسمعیل میری کارآموز مشغول به کار بابل
4 اسمعیل واحد (شماره پروانه: 1905) 1905 اسمعیل واحد وکیل مشغول به کار میاندرود
5 همت اله طاهری نژاد لداری (شماره پروانه: 1904) 1904 همت اله طاهری نژاد لداری وکیل مشغول به کار بابل
6 منصور علیجانی گنجی (شماره پروانه: 1906) 1906 منصور علیجانی گنجی وکیل مشغول به کار بابل
7 مرضیه حسن زاده کامی (شماره پروانه: 1903) 1903 مرضیه حسن زاده کامی وکیل مشغول به کار گتاب
8 سیدحسن مهدی زاده محلی (شماره پروانه: 1902) 1902 سیدحسن مهدی زاده محلی وکیل مشغول به کار قائمشهر
9 قربان رستمی (شماره پروانه: 1900) 1900 قربان رستمی وکیل مشغول به کار چالوس
10 محمدحسن جعفری مته کلائی (شماره پروانه: 1899) 1899 محمدحسن جعفری مته کلائی وکیل مشغول به کار نکا
11 نصراله رامیار (شماره پروانه: 1901) 1901 نصراله رامیار کارآموز مشغول به کار نوشهر
12 سیدحسین باقری (شماره پروانه: 1898) 1898 سیدحسین باقری وکیل مشغول به کار قائمشهر
13 آرزو شیرزادی فر (شماره پروانه: 1897) 1897 آرزو شیرزادی فر وکیل مشغول به کار ساری
14 محمد پوروطن بابلی (شماره پروانه: 1896) 1896 محمد پوروطن بابلی وکیل مشغول به کار بابلسر
15 سیدعلی سرمدی (شماره پروانه: 1895) 1895 سیدعلی سرمدی وکیل مشغول به کار میاندرورد
16 باقر فولادی سوادکوهی (شماره پروانه: 1894) 1894 باقر فولادی سوادکوهی وکیل مشغول به کار بابل
17 لطفعلی حیدری (شماره پروانه: 1893) 1893 لطفعلی حیدری کارآموز مشغول به کار ساری
18 علی اکبر جمشیدی (شماره پروانه: 1890) 1890 علی اکبر جمشیدی وکیل مشغول به کار چالوس
19 محمد حسینیان عمرانی (شماره پروانه: 1892) 1892 محمد حسینیان عمرانی وکیل مشغول به کار بابل
20 حسین حبیب پور کاشی (شماره پروانه: 1891) 1891 حسین حبیب پور کاشی وکیل مشغول به کار بابل
21 سیدجلال هاشم ورزی (شماره پروانه: 1889) 1889 سیدجلال هاشم ورزی وکیل مشغول به کار بابل
22 کیوان ریحانی (شماره پروانه: 1886) 1886 کیوان ریحانی کارآموز مشغول به کار تنکابن
23 سیدعباس سلیلی لاریمی (شماره پروانه: 1885) 1885 سیدعباس سلیلی لاریمی کارآموز مشغول به کار جویبار
24 شکرالله فلاح ولوجائی (شماره پروانه: 1888) 1888 شکرالله فلاح ولوجائی کارآموز مشغول به کار ساری
25 علی جمشیدی ماکرانی (شماره پروانه: 1887) 1887 علی جمشیدی ماکرانی وکیل مشغول به کار نکا

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت