جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 علی جمشیدی ماکرانی (شماره پروانه: 1887) 1887 علی جمشیدی ماکرانی وکیل مشغول به کار نکا
2 سید ابراهیم حسینی نوذری (شماره پروانه: 1771) 1771 سید ابراهیم حسینی نوذری کارآموز مشغول به کار بهشهر
3 سمیه حسینی (شماره پروانه: 1605) 1605 سمیه حسینی وکیل مشغول به کار هچیرود
4 سیداسمعیل محمدی (شماره پروانه: 1884) 1884 سیداسمعیل محمدی کارآموز مشغول به کار ساری
5 محمدتقی نوریان کفشگری (شماره پروانه: 1883) 1883 محمدتقی نوریان کفشگری کارآموز مشغول به کار ساری
6 صدف سالکی (شماره پروانه: 1882) 1882 صدف سالکی وکیل مشغول به کار بابلسر
7 فاطمه ملکی دشتکی (شماره پروانه: 1881) 1881 فاطمه ملکی دشتکی وکیل مشغول به کار فریدونکنار
8 فتح الله نصیری (شماره پروانه: 1880) 1880 فتح الله نصیری وکیل مشغول به کار ساری
9 اسمعیل سروش (شماره پروانه: 1878) 1878 اسمعیل سروش وکیل مشغول به کار چالوس
10 رحمان اکبری ارچی (شماره پروانه: 441) 441 رحمان اکبری ارچی وکیل مشغول به کار بابل
11 ابراهیم نصیری آهنگر  (شماره پروانه: 1053) 1053 ابراهیم نصیری آهنگر وکیل مشغول به کار جویبار
12 علی علی پور (شماره پروانه: 1879) 1879 علی علی پور کارآموز مشغول به کار نور
13 فاطمه خادمی (شماره پروانه: 1877) 1877 فاطمه خادمی وکیل مشغول به کار بابلسر
14 عالمه ذکریائی سراجی (شماره پروانه: 1876) 1876 عالمه ذکریائی سراجی وکیل مشغول به کار جویبار
15 بهزاد فتح اله پور (شماره پروانه: 1875) 1875 بهزاد فتح اله پور وکیل مشغول به کار آمل
16 ولی اله مدانلو جویباری (شماره پروانه: 467) 467 ولی اله مدانلو جویباری وکیل مشغول به کار زیراب
17 زهرا موحد اردکانی (شماره پروانه: 1874) 1874 زهرا موحد اردکانی وکیل مشغول به کار محمودآباد
18 مهدی بیگلرنیا (شماره پروانه: 1872) 1872 مهدی بیگلرنیا وکیل مشغول به کار امیرکلا
19 حسن حبیبی تبار (شماره پروانه: 1871) 1871 حسن حبیبی تبار کارآموز مشغول به کار قائمشهر
20 فاطمه خدادادی (شماره پروانه: 1868) 1868 فاطمه خدادادی کارآموز مشغول به کار ساری
21 مینا رجبی قمی (شماره پروانه: 1873) 1873 مینا رجبی قمی وکیل مشغول به کار آمل
22 حافظ خرمشاهی  (شماره پروانه: 1106) 1106 حافظ خرمشاهی وکیل مشغول به کار رامسر
23 سیامک یزدانی (شماره پروانه: 1870) 1870 سیامک یزدانی وکیل مشغول به کار قائمشهر
24 شهرزاد سالاریان (شماره پروانه: 1869) 1869 شهرزاد سالاریان وکیل مشغول به کار چمستان
25 آتیه عزیزی عالی زمینی (شماره پروانه: 1290) 1290 آتیه عزیزی عالی زمینی وکیل مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت