جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 سینا پولادی (شماره پروانه: 2447) 2447 سینا پولادی کارآموز مشغول به کار چالوس
2 سیده نازنین موسوی (شماره پروانه: 2446) 2446 سیده نازنین موسوی کارآموز مشغول به کار عباس آباد
3 علی اصغر عبداله تباردرزی (شماره پروانه: 2445) 2445 علی اصغر عبداله تباردرزی کارآموز مشغول به کار بابل
4 پرویز بهمن نژادتهمتن (شماره پروانه: 2444) 2444 پرویز بهمن نژادتهمتن وکیل مشغول به کار بابل
5 محبوبه  محبوبی (شماره پروانه: 2443) 2443 محبوبه محبوبی کارآموز مشغول به کار آمل
6 میترا محسنی (شماره پروانه: 2442) 2442 میترا محسنی کارآموز مشغول به کار تنکابن
7 سکینه خانلرزاده (شماره پروانه: 2441) 2441 سکینه خانلرزاده کارآموز مشغول به کار بابل
8 ساناز حضرت زاده شوب (شماره پروانه: 2440) 2440 ساناز حضرت زاده شوب کارآموز مشغول به کار بابل
9 سیدعابدین هاشمی (شماره پروانه: 2439) 2439 سیدعابدین هاشمی کارآموز مشغول به کار نور
10 زهرا حمزه سورکی (شماره پروانه: 2438) 2438 زهرا حمزه سورکی کارآموز مشغول به کار بهشهر
11 محمد بیگلرنیاشالینگی (شماره پروانه: 2437) 2437 محمد بیگلرنیاشالینگی وکیل مشغول به کار ساری
12 سپیده شیرج اسلامی (شماره پروانه: 2431) 2431 سپیده شیرج اسلامی کارآموز مشغول به کار نوشهر
13 زهره نوروزی جویباری (شماره پروانه: 2430) 2430 زهره نوروزی جویباری کارآموز مشغول به کار ساری
14 محمدعلی کاظمی (شماره پروانه: 2429) 2429 محمدعلی کاظمی کارآموز مشغول به کار آمل
15 الهام طهماسبی روشن (شماره پروانه: 2428) 2428 الهام طهماسبی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
16 الهه درویش (شماره پروانه: 2427) 2427 الهه درویش کارآموز مشغول به کار قایم شهر
17 مجید ریاحی (شماره پروانه: 2426) 2426 مجید ریاحی کارآموز مشغول به کار بهشهر
18 غلامرضا رهبری تودرواری (شماره پروانه: 2425) 2425 غلامرضا رهبری تودرواری کارآموز مشغول به کار قائم شهر
19 آرین طلاکیان (شماره پروانه: 2424) 2424 آرین طلاکیان کارآموز مشغول به کار عباس آباد
20 محسن توکلی (شماره پروانه: 2423) 2423 محسن توکلی کارآموز مشغول به کار ساری
21 عاطفه جعفری (شماره پروانه: 2422) 2422 عاطفه جعفری کارآموز مشغول به کار بابل
22 حمزه خدابخشی آقامحلی (شماره پروانه: 2421) 2421 حمزه خدابخشی آقامحلی کارآموز مشغول به کار بابل
23 مصطفی تقوی طلب بابلی (شماره پروانه: 2420) 2420 مصطفی تقوی طلب بابلی کارآموز مشغول به کار ساری
24 مریم ابراهیمی گلسفید (شماره پروانه: 2419) 2419 مریم ابراهیمی گلسفید کارآموز مشغول به کار چالوس
25 حامد حسن زاده خطیر (شماره پروانه: 2418) 2418 حامد حسن زاده خطیر کارآموز مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت