جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 وحید توکلی (شماره پروانه: 2507) 2507 وحید توکلی وکیل مشغول به کار آمل
2 کیمیا صابری (شماره پروانه: 2508) 2508 کیمیا صابری وکیل مشغول به کار ساری
3 آزیتا اخوان (شماره پروانه: 2506) 2506 آزیتا اخوان وکیل مشغول به کار آمل
4 حبیب اله خوانساری (شماره پروانه: 2505) 2505 حبیب اله خوانساری وکیل مشغول به کار قائمشهر
5 احمد خیری (شماره پروانه: 2030) 2030 احمد خیری وکیل مشغول به کار نوشهر
6 حسین محمدپور (شماره پروانه: 2504) 2504 حسین محمدپور وکیل مشغول به کار بابل
7 مرتضی حسین زاده (شماره پروانه: 2503) 2503 مرتضی حسین زاده وکیل مشغول به کار آمل
8 بهادر فقیه عبدالهی (شماره پروانه: 2502) 2502 بهادر فقیه عبدالهی کارآموز مشغول به کار کلاردشت
9 عبدالحسین معادی (شماره پروانه: 2501) 2501 عبدالحسین معادی کارآموز مشغول به کار آمل
10 عیسی رضوانی (شماره پروانه: 2500) 2500 عیسی رضوانی وکیل مشغول به کار محمودآباد
11 سیده معصومه رضوی (شماره پروانه: 2499) 2499 سیده معصومه رضوی وکیل مشغول به کار آمل
12 رمضان حسن زاده (شماره پروانه: 2498) 2498 رمضان حسن زاده وکیل مشغول به کار چمستان
13 زهرا رنجبرتبارعمرانی (شماره پروانه: 2497) 2497 زهرا رنجبرتبارعمرانی وکیل مشغول به کار دابودشت
14 افشین کیابی (شماره پروانه: 2496) 2496 افشین کیابی وکیل مشغول به کار تنکابن
15 محمدرضا تجن جاری (شماره پروانه: 2495) 2495 محمدرضا تجن جاری وکیل مشغول به کار تنکابن
16 رضا صالحی (شماره پروانه: 2494) 2494 رضا صالحی کارآموز مشغول به کار چمستان
17 فاطمه نوائی (شماره پروانه: 2491) 2491 فاطمه نوائی وکیل مشغول به کار رامسر
18 زهرا توکلی مقدم جویباری (شماره پروانه: 2490) 2490 زهرا توکلی مقدم جویباری وکیل مشغول به کار جویبار
19 علی اکبر رئیسی (شماره پروانه: 2493) 2493 علی اکبر رئیسی کارآموز مشغول به کار آمل
20 محمد صمیمی راد (شماره پروانه: 2492) 2492 محمد صمیمی راد وکیل مشغول به کار ساری
21 اکرم وجدانی (شماره پروانه: 2489) 2489 اکرم وجدانی وکیل مشغول به کار آمل
22 زهرا معصومی میری (شماره پروانه: 2488) 2488 زهرا معصومی میری وکیل مشغول به کار بابلسر
23 سیده مژده مومنی (شماره پروانه: 2487) 2487 سیده مژده مومنی وکیل مشغول به کار تنکابن
24 محمد داداشی (شماره پروانه: 2486) 2486 محمد داداشی وکیل مشغول به کار ساری
25 شقایق کوهی (شماره پروانه: 2485) 2485 شقایق کوهی وکیل مشغول به کار آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت