جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 احسان حسن زاده اندی (شماره پروانه: 2074) 2074 احسان حسن زاده اندی کارآموز مشغول به کار بابل
2 قهار شکری (شماره پروانه: 2095) 2095 قهار شکری کارآموز مشغول به کار جویبار
3 احمد ملاحسینی (شماره پروانه: 2094) 2094 احمد ملاحسینی کارآموز مشغول به کار تنکابن
4 یگانه عباس زاده (شماره پروانه: 2093) 2093 یگانه عباس زاده کارآموز مشغول به کار آمل
5 مجید علیپور آسیابدری (شماره پروانه: 2091) 2091 مجید علیپور آسیابدری وکیل مشغول به کار نوشهر
6 حامد ثابت نیا (شماره پروانه: 2092) 2092 حامد ثابت نیا کارآموز مشغول به کار ساری
7 شیما هژیر (شماره پروانه: 2089) 2089 شیما هژیر کارآموز مشغول به کار ساری
8 حسن مظفری قادیکلایی (شماره پروانه: 2087) 2087 حسن مظفری قادیکلایی وکیل مشغول به کار قائمشهر
9 سمیه اشگوریان (شماره پروانه: 2088) 2088 سمیه اشگوریان کارآموز مشغول به کار تنکابن
10 محمد ذوالفقاری بهنمیری (شماره پروانه: 2086) 2086 محمد ذوالفقاری بهنمیری کارآموز مشغول به کار ساری
11 اسماعیل رجبی خاریکی  (شماره پروانه: 2085) 2085 اسماعیل رجبی خاریکی کارآموز مشغول به کار ساری
12 ضحی عالی نژاد (شماره پروانه: 2066) 2066 ضحی عالی نژاد کارآموز مشغول به کار ساری
13 میلاد  رحمانی مهلبانی  (شماره پروانه: 2044) 2044 میلاد رحمانی مهلبانی کارآموز مشغول به کار بابل
14 مرتضی عشقی واسوکلایی (شماره پروانه: 2039) 2039 مرتضی عشقی واسوکلایی کارآموز مشغول به کار ساری
15 مقداد ترابی (شماره پروانه: 2084) 2084 مقداد ترابی کارآموز مشغول به کار ساری
16 مهرداد خطیبی (شماره پروانه: 2034) 2034 مهرداد خطیبی وکیل مشغول به کار نوشهر
17 جواد جلیل پور (شماره پروانه: 2083) 2083 جواد جلیل پور کارآموز مشغول به کار بابل
18 مصطفی اسمعیلی سراجی (شماره پروانه: 2082) 2082 مصطفی اسمعیلی سراجی کارآموز ابطال پروانه ساری
19 فاطمه نجفی (شماره پروانه: 2081) 2081 فاطمه نجفی کارآموز مشغول به کار بابل
20 رامین اخوان (شماره پروانه: 2080) 2080 رامین اخوان کارآموز مشغول به کار محمودآباد
21 علی اصغر جای مند (شماره پروانه: 2079) 2079 علی اصغر جای مند کارآموز مشغول به کار قائمشهر
22 سید محمود جلالی اکردی (شماره پروانه: 2078) 2078 سید محمود جلالی اکردی کارآموز مشغول به کار نکا
23 سیداسماعیل حسینی ولوکلائی (شماره پروانه: 2077) 2077 سیداسماعیل حسینی ولوکلائی کارآموز مشغول به کار بابل
24 آزاده مجزا (شماره پروانه: 2076) 2076 آزاده مجزا کارآموز مشغول به کار ساری
25 رویا دریابری (شماره پروانه: 2075) 2075 رویا دریابری کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت