جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 علی  سالار (شماره پروانه: 2032) 2032 علی سالار وکیل مشغول به کار نور
2 رضا ابراهیمی (شماره پروانه: 2028) 2028 رضا ابراهیمی وکیل مشغول به کار نور
3 سید عزیزالله صادقی (شماره پروانه: 2027) 2027 سید عزیزالله صادقی وکیل مشغول به کار آمل
4 سمیه ساداتی (شماره پروانه: 2026) 2026 سمیه ساداتی وکیل مشغول به کار بابل
5 سیدمحمد باقری (شماره پروانه: 2024) 2024 سیدمحمد باقری کارآموز مشغول به کار بهشهر
6 غلامرضا طاهری امامی (شماره پروانه: 2025) 2025 غلامرضا طاهری امامی وکیل مشغول به کار بهشهر
7 مهرداد نشاط اصل (شماره پروانه: 2023) 2023 مهرداد نشاط اصل وکیل مشغول به کار قائمشهر
8 سهیلا  مرادی (شماره پروانه: 2022) 2022 سهیلا مرادی وکیل مشغول به کار قائمشهر
9 علی فاریابی دوست  (شماره پروانه: 330) 330 علی فاریابی دوست وکیل مشغول به کار بابلسر
10 حسین آسی (شماره پروانه: 2021) 2021 حسین آسی کارآموز مشغول به کار آمل
11 ولی اله رمضانیان (شماره پروانه: 2020) 2020 ولی اله رمضانیان کارآموز ابطال پروانه پلسفید
12 مهدی حسین زاده یدی  (شماره پروانه: 2019) 2019 مهدی حسین زاده یدی وکیل مشغول به کار قائمشهر
13 اباذر کیا (شماره پروانه: 2018) 2018 اباذر کیا کارآموز مشغول به کار نوشهر
14 تیمور کوهپری (شماره پروانه: 2008) 2008 تیمور کوهپری وکیل مشغول به کار چمستان
15 امید سلیمانیان (شماره پروانه: 2017) 2017 امید سلیمانیان وکیل مشغول به کار آمل
16 مرجان غلامی لله مرزی  (شماره پروانه: 2016) 2016 مرجان غلامی لله مرزی وکیل مشغول به کار آمل
17 علی زرکوب (شماره پروانه: 2014) 2014 علی زرکوب وکیل مشغول به کار ساری
18 علی اکبر حسین پور (شماره پروانه: 2013) 2013 علی اکبر حسین پور وکیل مشغول به کار محمودآباد
19 علیرضا سیاهرودی (شماره پروانه: 2012) 2012 علیرضا سیاهرودی وکیل مشغول به کار قائمشهر
20 ایمان اسماعیلی چپی (شماره پروانه: 2011) 2011 ایمان اسماعیلی چپی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
21 سیدحجت اله محمدالحسینی (شماره پروانه: 2010) 2010 سیدحجت اله محمدالحسینی وکیل مشغول به کار چالوس
22 عبدالرضا محبتی (شماره پروانه: 2009) 2009 عبدالرضا محبتی وکیل مشغول به کار ساری
23 پوریا کشوری (شماره پروانه: 2006) 2006 پوریا کشوری وکیل مشغول به کار قائمشهر
24 مهسا فانی (شماره پروانه: 2015) 2015 مهسا فانی وکیل مشغول به کار آمل
25 مینا جعفری (شماره پروانه: 1454) 1454 مینا جعفری وکیل مشغول به کار نوشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت