جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 زهرا معصومی (شماره پروانه: 1965) 1965 زهرا معصومی کارآموز مشغول به کار ساری
2 سپیده احمدی (شماره پروانه: 1964) 1964 سپیده احمدی کارآموز مشغول به کار ساری
3 زهره جمالی اترگله (شماره پروانه: 1963) 1963 زهره جمالی اترگله کارآموز مشغول به کار قائمشهر
4 فروغ پارسافر (شماره پروانه: 1962) 1962 فروغ پارسافر کارآموز مشغول به کار ساری
5 علی اصغر مرادی افراپلی (شماره پروانه: 1961) 1961 علی اصغر مرادی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
6 الهام نوکنده (شماره پروانه: 1960) 1960 الهام نوکنده کارآموز مشغول به کار ساری
7 رویا مظفری (شماره پروانه: 1959) 1959 رویا مظفری کارآموز مشغول به کار ساری
8 حسین صالحی شهرودی (شماره پروانه: 1958) 1958 حسین صالحی شهرودی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
9 عرفان فدوی (شماره پروانه: 1957) 1957 عرفان فدوی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
10 حمیدرضا  لاغری فیروزجایی (شماره پروانه: 1956) 1956 حمیدرضا لاغری فیروزجایی کارآموز مشغول به کار بابل
11 سینا قاسمی مرزبالی (شماره پروانه: 1955) 1955 سینا قاسمی مرزبالی کارآموز مشغول به کار بابل
12 یوسف عرب اله فیروزجاه (شماره پروانه: 1954) 1954 یوسف عرب اله فیروزجاه کارآموز مشغول به کار بابل
13 اسماعیل علی محمدنژادباریکی (شماره پروانه: 1953) 1953 اسماعیل علی محمدنژادباریکی کارآموز مشغول به کار نور
14 قاسم پهلوان فوکلایی (شماره پروانه: 1952) 1952 قاسم پهلوان فوکلایی کارآموز مشغول به کار بابل
15 روح الله اقاجانزاده کبریا (شماره پروانه: 1951) 1951 روح الله اقاجانزاده کبریا کارآموز مشغول به کار آمل
16 سیده سمانه تقوی (شماره پروانه: 1949) 1949 سیده سمانه تقوی کارآموز مشغول به کار آمل
17 زهرا مازندرانی (شماره پروانه: 1948) 1948 زهرا مازندرانی کارآموز مشغول به کار رامسر
18 شهرام اصغری (شماره پروانه: 1970) 1970 شهرام اصغری وکیل مشغول به کار میاندرود
19 عباس محمدی پلنگی (شماره پروانه: 1947) 1947 عباس محمدی پلنگی کارآموز مشغول به کار ساری
20 عارف حسنی بزمین ابادی (شماره پروانه: 1946) 1946 عارف حسنی بزمین ابادی کارآموز مشغول به کار ساری
21 محمدحسین براری (شماره پروانه: 1945) 1945 محمدحسین براری کارآموز مشغول به کار بابل
22 سامان روشناس (شماره پروانه: 1944) 1944 سامان روشناس کارآموز مشغول به کار ساری
23 میثم فتوحی (شماره پروانه: 1943) 1943 میثم فتوحی کارآموز مشغول به کار آمل
24 سیدمسعود علوی (شماره پروانه: 1942) 1942 سیدمسعود علوی کارآموز مشغول به کار آمل
25 فضه نصرالهی هریکندیی (شماره پروانه: 1941) 1941 فضه نصرالهی هریکندیی کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت