جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 محمد پوروطن بابلی (شماره پروانه: 1896) 1896 محمد پوروطن بابلی وکیل مشغول به کار بابلسر
2 سیدعلی سرمدی (شماره پروانه: 1895) 1895 سیدعلی سرمدی وکیل مشغول به کار میاندرورد
3 باقر فولادی سوادکوهی (شماره پروانه: 1894) 1894 باقر فولادی سوادکوهی وکیل مشغول به کار بابل
4 لطفعلی حیدری (شماره پروانه: 1893) 1893 لطفعلی حیدری کارآموز مشغول به کار ساری
5 علی اکبر جمشیدی (شماره پروانه: 1890) 1890 علی اکبر جمشیدی وکیل مشغول به کار چالوس
6 محمد حسینیان عمرانی (شماره پروانه: 1892) 1892 محمد حسینیان عمرانی وکیل مشغول به کار بابل
7 حسین حبیب پور کاشی (شماره پروانه: 1891) 1891 حسین حبیب پور کاشی وکیل مشغول به کار بابل
8 سیدجلال هاشم ورزی (شماره پروانه: 1889) 1889 سیدجلال هاشم ورزی وکیل مشغول به کار بابل
9 کیوان ریحانی (شماره پروانه: 1886) 1886 کیوان ریحانی کارآموز مشغول به کار تنکابن
10 سیدعباس سلیلی لاریمی (شماره پروانه: 1885) 1885 سیدعباس سلیلی لاریمی کارآموز مشغول به کار جویبار
11 شکرالله فلاح ولوجائی (شماره پروانه: 1888) 1888 شکرالله فلاح ولوجائی کارآموز مشغول به کار ساری
12 علی جمشیدی ماکرانی (شماره پروانه: 1887) 1887 علی جمشیدی ماکرانی وکیل مشغول به کار نکا
13 سید ابراهیم حسینی نوذری (شماره پروانه: 1771) 1771 سید ابراهیم حسینی نوذری کارآموز مشغول به کار بهشهر
14 سمیه حسینی (شماره پروانه: 1605) 1605 سمیه حسینی وکیل مشغول به کار هچیرود
15 سیداسمعیل محمدی (شماره پروانه: 1884) 1884 سیداسمعیل محمدی کارآموز مشغول به کار ساری
16 محمدتقی نوریان کفشگری (شماره پروانه: 1883) 1883 محمدتقی نوریان کفشگری کارآموز مشغول به کار ساری
17 صدف سالکی (شماره پروانه: 1882) 1882 صدف سالکی وکیل مشغول به کار بابلسر
18 فاطمه ملکی دشتکی (شماره پروانه: 1881) 1881 فاطمه ملکی دشتکی وکیل مشغول به کار فریدونکنار
19 فتح الله نصیری (شماره پروانه: 1880) 1880 فتح الله نصیری وکیل مشغول به کار ساری
20 اسمعیل سروش (شماره پروانه: 1878) 1878 اسمعیل سروش وکیل مشغول به کار چالوس
21 رحمان اکبری ارچی (شماره پروانه: 441) 441 رحمان اکبری ارچی وکیل مشغول به کار بابل
22 ابراهیم نصیری آهنگر  (شماره پروانه: 1053) 1053 ابراهیم نصیری آهنگر وکیل مشغول به کار جویبار
23 علی علی پور (شماره پروانه: 1879) 1879 علی علی پور کارآموز مشغول به کار نور
24 فاطمه خادمی (شماره پروانه: 1877) 1877 فاطمه خادمی وکیل مشغول به کار بابلسر
25 عالمه ذکریائی سراجی (شماره پروانه: 1876) 1876 عالمه ذکریائی سراجی وکیل مشغول به کار جویبار

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت