جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 محمدرضا محمدی برنجستانکی (شماره پروانه: 1980) 1980 محمدرضا محمدی برنجستانکی وکیل مشغول به کار قائمشهر
2 کامیاب آزادیان (شماره پروانه: 1979) 1979 کامیاب آزادیان کارآموز مشغول به کار چالوس
3 سیدجواد میری رستمی (شماره پروانه: 1975) 1975 سیدجواد میری رستمی وکیل مشغول به کار بهشهر
4 علی اکبر ابراهیم زاده قرا (شماره پروانه: 1976) 1976 علی اکبر ابراهیم زاده قرا وکیل مشغول به کار قائمشهر
5 علی اکبر یوسفی قادیکلائی (شماره پروانه: 1978) 1978 علی اکبر یوسفی قادیکلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
6 پرویز رضائی فر (شماره پروانه: 1977) 1977 پرویز رضائی فر وکیل مشغول به کار گتاب
7 ابوالقاسم محمدی کلیجی (شماره پروانه: 1974) 1974 ابوالقاسم محمدی کلیجی کارآموز مشغول به کار ساری
8 امان قدمنان (شماره پروانه: 1933) 1933 امان قدمنان کارآموز مشغول به کار بهشهر
9 حمیدرضا کوهستانی (شماره پروانه: 1973) 1973 حمیدرضا کوهستانی وکیل مشغول به کار آمل
10 محسن مسلمی بورخیلی (شماره پروانه: 1972) 1972 محسن مسلمی بورخیلی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
11 سجاد فلاحتی (شماره پروانه: 1971) 1971 سجاد فلاحتی کارآموز مشغول به کار ساری
12 شمسی حجتی (شماره پروانه: 1969) 1969 شمسی حجتی کارآموز مشغول به کار بهشهر
13 عبدالحسین قبادی (شماره پروانه: 1968) 1968 عبدالحسین قبادی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
14 صابر خلیل نژادکیاسری (شماره پروانه: 1967) 1967 صابر خلیل نژادکیاسری کارآموز مشغول به کار ساری
15 نسیم پرسته (شماره پروانه: 1966) 1966 نسیم پرسته کارآموز مشغول به کار قائمشهر
16 زهرا معصومی (شماره پروانه: 1965) 1965 زهرا معصومی کارآموز مشغول به کار ساری
17 سپیده احمدی (شماره پروانه: 1964) 1964 سپیده احمدی کارآموز مشغول به کار ساری
18 زهره جمالی اترگله (شماره پروانه: 1963) 1963 زهره جمالی اترگله کارآموز مشغول به کار قائمشهر
19 فروغ پارسافر (شماره پروانه: 1962) 1962 فروغ پارسافر کارآموز مشغول به کار ساری
20 علی اصغر مرادی افراپلی (شماره پروانه: 1961) 1961 علی اصغر مرادی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
21 الهام نوکنده (شماره پروانه: 1960) 1960 الهام نوکنده کارآموز مشغول به کار ساری
22 رویا مظفری (شماره پروانه: 1959) 1959 رویا مظفری کارآموز مشغول به کار ساری
23 حسین صالحی شهرودی (شماره پروانه: 1958) 1958 حسین صالحی شهرودی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
24 عرفان فدوی (شماره پروانه: 1957) 1957 عرفان فدوی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
25 حمیدرضا  لاغری فیروزجایی (شماره پروانه: 1956) 1956 حمیدرضا لاغری فیروزجایی کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت