•  , کانون وکلای دادگستری مازندران ,
    کانون وکلای دادگستری مازندران
گزیده اخبارحقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 10 – هفته اول آبان 1399

گزیده اخبارحقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 10 – هفته اول آبان 1399

دوشنبه 05 آبان 1399

اطلاعیه جهت دریافت نامه ی مفاصا حساب مالیاتی

اطلاعیه جهت دریافت نامه ی مفاصا حساب مالیاتی

سه شنبه 29 مهر 1399

گزیده اخبار حقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 9 – هفته چهارم مهر 1399

گزیده اخبار حقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 9 – هفته چهارم مهر 1399

سه شنبه 29 مهر 1399

سه شنبه بیست و دوم مهر ماه ١٣٩٩ سال هفتاد و ششم شماره 22014

سه شنبه بیست و دوم مهر ماه ١٣٩٩ سال هفتاد و ششم شماره 22014

دوشنبه 28 مهر 1399

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه ١٣٩٩ سال هفتاد و ششم شماره 22013

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه ١٣٩٩ سال هفتاد و ششم شماره 22013

دوشنبه 28 مهر 1399

شنبه نوزدهم مهر ماه ١٣٩٩ سال هفتاد و ششم شماره 22011

شنبه نوزدهم مهر ماه ١٣٩٩ سال هفتاد و ششم شماره 22011

دوشنبه 28 مهر 1399

شنبه نوزدهم مهر ماه 1399 سال هفتاد و ششم شماره 22011

شنبه نوزدهم مهر ماه 1399 سال هفتاد و ششم شماره 22011

دوشنبه 28 مهر 1399

پرسش نامه درخصوص مشکلات و چالش های مالیات بر وکلا

پرسش نامه درخصوص مشکلات و چالش های مالیات بر وکلا

يكشنبه 27 مهر 1399

تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1399 کانون های وکلای دادگستری ایران

تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1399 کانون های وکلای دادگستری ایران

سه شنبه 22 مهر 1399

همکار محترم جناب آقای مرادحسین اعرابی در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته

همکار محترم جناب آقای مرادحسین اعرابی در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته

سه شنبه 22 مهر 1399

جناب آقای علی شهاب وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران،در غم از دست دادن مادرگرامیشان به سوگ نشسته اند.

جناب آقای علی شهاب وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران،در غم از دست دادن مادرگرامیشان به سوگ نشسته اند.

سه شنبه 22 مهر 1399

آزمون اختبار شفاهى حقوق ثبت شامل دروس حقوق ثبت و امور حسبى است .

آزمون اختبار شفاهى حقوق ثبت شامل دروس حقوق ثبت و امور حسبى است .

يكشنبه 20 مهر 1399

جلسه ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/11/24 در سالن اجتماعات کانون گزارمی شود.

جلسه ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/11/24 در سالن اجتماعات کانون گزارمی شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/10/26 در سالن اجتماعات کانون برگزار میشود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/10/26 در سالن اجتماعات کانون برگزار میشود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/9/21 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/9/21 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/8/9 در سالن اجتماعات کانون برگزار  می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/8/9 در سالن اجتماعات کانون برگزار  می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/6/14 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/6/14 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/02/12  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/02/12  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/12/16  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/12/16  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/11  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/11  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه ای با حضور و  سخنرانی استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر علی آزمایش  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار خواهد شد.

جلسه ای با حضور و  سخنرانی استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر علی آزمایش  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار خواهد شد.

امتحان مقررات وکالت و شرح وظایف کارآموزی

امتحان مقررات وکالت و شرح وظایف کارآموزی

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/09/29 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/09/29 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
  • شمارش کل:131,461
  • بازدید کنندگان:
    • امروز:8
    • این هفته:102