پیام تبریک جناب دکتر یوسف نژاد به مناسبت روز وکیل مدافع

وکلای حق و عدالت و دیدبان جامعه وکیل و قاضی دو بال پرنده عدالت هستند همکاری وکیل و قاضی. ضامن توسعه قضایی و استقرار عدالت و دفاع از حق است. خدایا به وکلا و قضات قدرتی بخش که حقیقت را فدای مصلحت نکنند. و به قاضی بصیرت ده که وکیل را در کنار خود ببیند نه در مقابل خود و هر دو بر سوگند خود برای احیای عدالت پایبند باشند و وجدان بیدارشان در راه احقاق حق وثیقه سوگندشان باشد،تا عدالت از نفس نیفتد و وکلا عدالت را قربانی دفاع از موکل نکنند.

رعایت شئونات و اداب و شرافت حرفه ای و اخلاقی وکالت و نقش پر رنگ وکلا و صنف وکالت در جامعه و پرهیز از انحصار در مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و شرکت وکلای جوان در تصمیم گیری ها و فرهیختگی و تخصص وکلا و پرهیز از نمایش و ساختن فیلم های مغایر باشئونات حرفه ای وکالت و الزام وکیل در پرونده های قضایی و توجه به بیمه وکالت و خدمات حقوقی و صندوق معاضدت، از انتظارات و توقعات مردم است.

هفته وکیل و سالروز استقلال کانون وکلا مبارک

علی اصغر یوسف نژاد 

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت