متن
کامل
خبر

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

بنام خدا

کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مازندران می رساند:

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.حضور و همراه داشتن کارنامه کارآموزی و درج و تکمیل هر دو نسخه مربوط به جلسه، الزامی است.همچنین حضور کارآموزان ورودی 98 نیز الزامی می باشد.

موضوع جلسه :

  1. ادامه بررسی سوالات اختبار حقوق مدنی 92  
  2. سوالات اختبار آیین دادرسی مدنی 96

برای دیدن سوالات به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

 

متن
کامل
خبر

اطلاعیه جهت انجام تشریفات و امور مربوط به صدورپروانه کارآموزی وکالت از تاریخ دوشنبه1398/04/17 به کانون وکلای دادگستری مازندران مراجعه نمائید.

بسمه تعالی

از افراد مشروحه ذیل دعوت می شود جهت انجام تشریفات و امور مربوط به صدور پروانه کارآموزی وکالت از تاریخ دوشنبه 1398/04/17 به کانون وکلای دادگستری مازندران مراجعه نمایند .

جهت دیدن اسامی به فایل ضمیمه مراجعه نمائید.

متن
کامل
خبر

از افراد مشروحه ذیل دعوت می شود جهت انجام تشریفات و امور مربوط به صدور پروانه کارآموزی وکالت از تاریخ دوشنبه 1398/04/10 به کانون وکلای دادگستری مازندران مراجعه نمایند.

بسمه تعالی

از افراد مشروحه ذیل دعوت می شود جهت انجام تشریفات و امور مربوط به صدور پروانه کارآموزی وکالت از تاریخ دوشنبه 1398/04/10 به کانون وکلای دادگستری مازندران مراجعه نمایند .

جهت دیدن اسامی به فایل ضمیمه مراجعه نمائید.

متن
کامل
خبر

اطلاعیه

به نام خدا 

باتوجه به برگزاری آزمون اختبار امور اداری کانون از ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1398/04/09 تعطیل می باشد .

کانون وکلای دادگستری مازندران 

متن
کامل
خبر

لیست نهایی اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و واجد شرایط شرکت در اختبار تیر ماه98 می باشند.

لیست نهایی اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و  واجد شرایط شرکت در اختبار تیر ماه 1398 کانون وکلای دادگستری مازندران شناخته شدند، به شرح ذیل اعلام می گردد، مقرر می دارد در روزهای تعیین شده اعلامی درسایت کانون راس ساعت مقرر جهت شرکت دراختبار کتبی حضور بهمرسانند:

متن
کامل
خبر

ادامه اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و  واجد شرایط شرکت در اختبار تیر ماه98 می باشند.

ادامه اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و  واجد شرایط شرکت در اختبار تیر ماه 1398 کانون وکلای دادگستری مازندران شناخته شدند،

به شرح ذیل اعلام می گردد، مقرر می دارد در روزهای تعیین شده اعلامی در سایت کانون راس ساعت مقرر جهت شرکت دراختبار کتبی حضور بهمرسانند. مابقی اسامی واجدین شرایط متعاقباً اعلام می گردد:

متن
کامل
خبر

ادامه اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و واجد شرایط شرکت دراختبار تیرماه1398 شناخته شدند

ادامه اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و واجد شرایط شرکت در اختبار تیر ماه 1398 کانون وکلای دادگستری مازندران شناخته شدند، به شرح ذیل اعلام می گردد، مقرر می دارد در روزهای تعیین شده اعلامی درسایت کانون راس ساعت مقرر جهت شرکت دراختبار کتبی حضوربهمرسانند.

مابقی اسامی واجدین شرایط متعاقباً اعلام  می گردد:

برای دیدن اسامی به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید.

متن
کامل
خبر

اطلاعیه برای کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار تیرماه 98

اسامی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و  واجد شرایط شرکت در اختبار تیر ماه1398 کانون وکلای دادگستری مازندران شناخته شدند، به شرح ذیل اعلام می گردد ، مقرر می دارد در روزهای تعیین شده اعلامی در سایت کانون راس ساعت مقرر جهت شرکت در اختبار کتبی حضور بهمرسانند. مابقی اسامی واجدین شرایط متعاقباً اعلام  می گردد.

برای دیدن اسامی به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید.

 

صفحه‌ها

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت